nyuddannedes beskæftigelse i brancher
Arbejdsmarked

Nyuddannedes beskæftigelse

Nyuddannedes beskæftigelse er information om, hvilken beskæftigelse de nyuddannede får inden for tre år efter at have afsluttet uddannelsen.

For de fleste uddannelsers vedkommende angives nyuddannedes beskæftigelse fordelt på brancher i en grafisk fremstilling. Grafikken er placeret i afsnittet Fremtidsmuligheder eller afsnittet Jobmuligheder.

Formålet med at vise nyuddannedes beskæftigelse er at angive de faktiske jobmuligheder som tendenser frem for præcise tal.

Tal indgår ikke i visningen, hverken total eller branchevis. Der er for flere uddannelsers vedkommende tale om ganske få personer, men tendensen i den erhvervsmæssige fordeling kan alligevel aflæses og vises grafisk, uanset antallet af dimittender.

(Der er dog enkelte uddannelser med mange nyuddannede, hvor det af hensyn til det store antal er nødvendigt at opdele fordelingen i flere figurer. I disse tilfælde angives eksakte tal.)

Oplysningerne angiver alene de brancher, som de nyuddannede er beskæftiget i. De præcise jobfunktioner, personerne varetager i en branche, er ikke nærmere angivet.

Branchebetegnelserne refererer til Danmarks Statistiks Branchefortegnelse (DB07). Her anvendes klassifikationen på et niveau med 127 brancher.

Datagrundlaget er data fra Danmarks Statistik og Uddannelses- og Forskningsministeriet baseret på indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne i perioden 2013-2015.

Grafikken viser den faktiske fordeling mellem de hyppigste og mest typiske brancher og andre mindre hyppigt forekommende brancher, som uddannelserne fører til.  

Den grafiske visning suppleres af redaktionelle kommentarer, der nuancerer og forklarer de viste data.

Der findes ikke data for alle uddannelser. Det gælder i sagens natur nye uddannelser, som ingen endnu har gennemført. Desuden findes der i UG beskrivelser af et mindre antal uddannelser uden tilgængelige data.

Grafikken med nyuddannedes beskæftigelse bygger på samme data og understøtter dermed oplysningerne i værktøjet UddannelsesZoom.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...