Ligestilling
Arbejdsmarked

Ligestilling

Alle er enige om, at mænd og kvinder er lige. Alligevel bliver der gjort forskel på mennesker på arbejdsmarkedet og i det hele taget, både på grund af køn, hudfarve, kultur, påklædning osv.

Her præsenteres de vigtigste regler for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Ligestilling på arbejdspladsen

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle medarbejdere eller ansøgere til ledige stillinger på grund af køn, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social eller etnisk oprindelse.

Etnisk og religiøs ligestilling. En arbejdsgiver må ikke diskriminere medarbejdere af religiøse eller etniske grunde. Det gælder også påklædningen, medmindre en bestemt påklædning er nødvendig af hensyn til hygiejne eller sikkerhed.

Ligestilling mellem kønnene. En arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige. Er du blevet forskelsbehandlet, kan du kontakte din fagforening eller Ligebehandlingsnævnet.

Indirekte forskelsbehandling kan fx være, hvis en arbejdsgiver stiller krav til en ansat, fx om kvalifikationer der ikke er nødvendige for arbejdets udførelse.

Der er også tale om indirekte forskelsbehandling, hvis en virksomhed afviser at ansætte medarbejdere, som af religiøse grunde bærer fx tørklæde eller turban, med henvisning til, at virksomhedens politik med hensyn til uniformer ikke tillader brug af hovedbeklædning.

Få mere at vide

Du kan få flere oplysninger i din fagforening.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside findes der sider om ligestilling
www.bm.dk

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...