Foto af komponenterne til personlig vækst
Arbejdsmarked

Hvad skal jeg kunne?

Det er i stigende grad dine personlige kompetencer, der vil være afgørende i dit fremtidige arbejdsliv.

I dag ansætter virksomhederne på en helt anden måde end før. Uddannelse er stadig vigtig, men det er mindre vigtigt, hvilken uddannelse du har? Og så er der noget helt andet, der spiller ind, nemlig hvem du er.

Dine kompetencer

Mennesker har viden og kundskaber på tre områder:

Den jeg er

Kompetencernes betydning
Det vigtigste øverst: I dag ser man langt mere på personlige egenskaber og kompetencer, end på kvalifikationer

Personlige egenskaber udtrykker dig gennem dine holdninger, følelser, værdier. Det er fx venlighed, imødekommenhed, opdragelse, godt humør. Egenskaberne er du født med, de er udviklet gennem din opvækst og er dermed en del af din personlighed.

Gennem skolegang og opvækst udvikler du en række almene kompetencer, fx viden, evne til at analysere, skabe syntese, bruge erfaringer mv. Almene kompetencer er den måde, du optræder på og viser dig som person.

Det jeg kan

Din kunnen er faglige kvalifikationer som manuelle færdigheder og viden. Det er det du har lært, fx at læse, skrive og regne. Det er desuden kørekort, engelsk, kendskab til Danmark, lovgivning, rettigheder og pligter. Det er alt det, du har lært gennem undervisning, øvelser, de eksamener du har bestået, det du ved.

Kvalifikationer kan du erhverve på en uddannelse. Du kan gå til eksamen og få papir på det. En uddannelse giver dig faglige kompetencer.

Det jeg gør

Du føler sikkert - som de fleste - at du klarer dig bedst, når det du ved, at det du kan, og den du er, går op i en højere enhed. I alt hvad du er god til, arbejder hjertet, hjernen og kroppen sammen.

Kompetencer er den måde, du med din personlighed anvender din viden og kunnen og dine kvalifikationer på. En anekdote forklarer hvordan:

- Jeg har lige fået kørekort! (kvalifikation)
- Nå, så skal du først rigtig til at lære at køre bil!
- Ja, det glæder jeg mig til! (kompetence)

Du kører bedst bil, når du ved, at du kan køre, når du må køre (har kørekort) og når du er i godt humør.

Når du søger job

Virksomhederne ser på dig som person frem for dine eksamenspapirer. Personen kommer først, og dine kompetencer er vigtigere end dine kvalifikationer.

Engang var det vigtigste for at få job, at man havde den rigtige uddannelse. Havde man de nødvendige faglige kvalifikationer, var resten næsten lige meget. Dengang havde trekanten spidsen opad; sådan er det ikke mere!

På de områder af arbejdsmarkedet, hvor den teknologiske udvikling går stærkest, går teknologien ind og erstatter mennesket på en række felter: Hjernen erstattes af databaser og hænderne erstattes af robotter.

Men hjertet og følelserne, derimod, berøres ikke af udviklingen. Tværtimod bliver personligheden og den måde, mennesker er på, helt afgørende på fremtidens arbejdsmarked. Derfor er virksomhederne ikke ligeglade med, hvem de ansætter.

Det hele kan sammenfattes på denne måde: Man skal blive til nogen, før man kan blive til noget!

Realkompetencer

Personer, som har arbejdet i nogle år, har draget nogle erfaringer gennem deres forskellige job. Ofte har de lært ting og fået en viden, som svarer til, hvad man lærer på en uddannelse.

Selv om de måske ikke har taget en formel uddannelse, har de alligevel erhvervet en viden og kunnen - en række reelle kompetencer.

Disse kompetencer kan bruges som kvalifikation i fremtidige job, hvis de bliver dokumenteret. Det kan ske gennem at få lavet en såkaldt realkompetencevurdering. Du kan læse mere om realkompetencer og vurdering af realkompetencer her.

En fremtidssikret kompetenceprofil

Samler vi det hele sammen, kan vi tegne en profil af de personlige kompetencer. Det er ikke fordi, du skal være sådan, men mange ting i dit arbejdsliv går meget lettere, hvis du kan beskrive dig selv nogenlunde på denne måde:

 • Du er bevidst om, at du er en ener
 • Du lever af lyst
 • Du kan grine af sig selv
 • Du er god til at være på - og har mod til at se
 • Du er dygtig til at beherske rod og kaos
 • Du er god til at iscenesætte din tilværelse
 • Du er den bedste til at tage ansvar for dig - og skaber dig en god tumleplads
 • Du er åben og nysgerrig og lader dig begejstre og inspirere
 • Du behersker letheden - og ser mange muligheder
 • Du tager initiativer
 • Du skaber dig et stort netværk - og er åben, social og venlig...

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...