jobcentre
Arbejdsmarked

Find dit lokale jobcenter

Jobcenteret i din kommune kan du bruge, når du er ledig og når vil have et nyt job.

Jobcentrenes opgave er at hjælpe ledige, der har brug for job, og at hjælpe de virksomheder, der mangler arbejdskraft, med at finde nye medarbejdere.

I jobcentrene kan du fx til- og afmelde dig som ledig, blive indkaldt til samtaler om formidling af job og kontaktforløb samt få lavet en jobplan.

Virksomheder kan få hjælp til at rekruttere nye medarbejdere.

Find dit lokale jobcenter. Hvis du er ledig, hører du som udgangspunkt til det jobcenter, der ligger i den kommune, hvor du bor. Der er nogle få steder i landet, hvor flere kommuner har slået sig sammen om et jobcenter. I de tilfælde hører du måske til et jobcenter, der ligger i nabokommunen.

Her kan du finde dit lokale jobcenter.

Jobnet.dk er jobcentrenes hjemmeside. Det er Jobnet du skal gå ind på, når du skal finde dit CV og søge job eller rekruttere nye medarbejdere.

Aktivering og beskæftigelse

Meld dig ledig. Hvis du bliver ledig, skal du melde dig ledig, så det kan blive registreret. Hvis du ikke melder dig ledig, kan du ikke få udbetalt kontanthjælp fra kommunen eller dagpenge fra din a-kasse.

Hvis du skal søge om kontanthjælp, skal du melde dig ledig på dit lokale jobcenter. Du skal melde dig ledig på din første ledighedsdag.

Hvis du er medlem af en a-kasse og skal søge om arbejdsløshedsdagpenge, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter. Du skal melde dig ledig på din første ledighedsdag.

Aktivering. Som ledig har du ret til og pligt til at deltage i beskæftigelsestilbud (aktivering). Hvornår du skal deltage, er forskelligt og afhænger af din alder og den ydelse, du modtager.

I jobcentret kan du få tre former for beskæftigelsestilbud: Kortere jobsøgningsforløb eller kurser, virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed eller ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

Du kan få flere oplysninger i det lokale jobcenter eller hos din a-kasse. Se en oversigt over danske a-kasser.

Se mere om aktivering på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.