Erhverv i Danmark
Arbejdsmarked

Erhverv i Danmark

Alle job på det danske arbejdsmarked er samlet i store grupper af erhverv, kaldet sektorer, og nogle mindre, der kaldes brancher.

Er du fx ansat i en bank, arbejder du i det private serviceerhverv inden for penge og finansieringsbranchen.

Fold alle afsnit ud

Erhverv i Danmark

Alle de job, der findes i Danmark, udføres som en del af et erhverv. Alle erhverv indgår i en branche, som igen er sammen med andre brancher i en erhvervssektor.

Når du udfører et job, er du en del af et erhverv. Sælger du fx tøj i en butik, er du ansat i butikserhvervet eller detailhandelen. Er du elev i en bank, arbejder du i finanssektoren og inden for bankerhvervet. Arbejder du som fisker, arbejder du inden for fiskerierhvervet, der er et af de såkaldt primære erhverv.

Hvis du arbejder i en kommune eller i staten, er du ansat i den offentlige sektor. Arbejder du på et slagteri, er du ansat i industrien. Arbejder du i butik, er du i et privat serviceerhverv.

Erhvervssektorer

Det danske arbejdsmarked kan opdeles i følgende sektorer:

  • Offentlig sektor
  • Primære erhverv (landbrug og fiskeri)
  • Industri (fremstilling)
  • Bygge- og anlæg
  • Private service- og videnserhverv

Brancher

erhvervspyramide
Arbejdsmarkedet er opdelt i sektorer, brancher, erhverv og fag. Figuren viser et eksempel.

Inden for hver sektor findes en række brancher. En branche omfatter fag inden for en gren af erhvervslivet, som arbejder med fremstilling og salg af samme type produkter eller udfører samme slags arbejde.

Offentlig sektor

Der findes omkring 750.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor. Der er en del overlap mellem de arbejdsopgaver, som udføres i den offentlige sektor og i andre erhvervssektorer som fx det private serviceerhverv. Den eneste "rene" offentlige branche, der udfører arbejde, som alene kan varetages af det offentlige, er Offentlig administration, herunder Forsvaret, domstolene, fængselsvæsnet og politiet.

Primære erhverv

Denne gruppe af erhverv arbejder med dyrkning af jorden og udvinding af råstoffer. Her findes nogle af de ældste erhverv i Danmark:

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Råstofinvinding

Industri

Industrien omfatter alle former for fremstillingsvirksomhed på fabrikker, industrianlæg og værksteder:

Industri

 

Bygge og anlæg

Fagene i denne sektor beskæftiger sig med byggeri af huse m.v. og anlæg af parker, veje, lufthavne og lignende. Opgaverne omfatter både nybygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning.

Bygge og anlæg

 

Private serviceerhverv

Serviceerhverv findes inden for turisme, transport, handel, finans, håndtering af viden og information, praktisk operationel service samt service inden for sundhed og velfærd. I gruppen indgår også de serviceerhverv, som udføres i offentlige virksomheder:

Ejendomshandel og udlejning

Energiforsyning

Erhvervsservice

Finansiering og forsikring

Handel

Hoteller og restauranter

Information og kommunikation

Kultur og fritid

Offentlig administration, forsvar og politi

Sundhed og socialvæsen

Transport

Undervisning

Vandforsyning og renovation

Videnservice

Andre serviceydelser

 

Få mere at vide

På Danmarks Statistiks hjemmeside kan du se en komplet fortegnelse over alle brancher og underbrancher på det danske arbejdsmarked: Dansk Branchekode.

Se alle erhverv i UddannelsesGuiden.

Se mere om erhvervslivet i Danmarks Statistik: Statistisk Årbog 2017.