Hvad er en ungdomsuddannelse?

Få overblik over de forskellige ungdomsuddannelser - erhvervsuddannelser, eux og gymnasiale uddannelser.

Bliv klogere på, hvad en erhvervsuddannelse er, og se de mange forskellige uddannelser.

En eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

Der findes fire forskellige gymnasiale uddannelser med hver sin profil – htx, hhx, stx og hf.