Artikel

Hvad er en ungdomsuddannelse?

Få en introduktion til uddannelserne og se, hvor du kan få mere at vide.

Dit barn skal snart til at vælge, hvilken ungdomsuddannelse, han eller hun vil videre på efter 9. eller evt. 10. klasse. Her får I et overblik over ungdomsuddannelserne og en guide til, hvor I kan få mere at vide.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser har fokus på både praktisk kunnen, ekspertise og bred viden. Dit barn bliver udlært i et fag. Uddannelsen foregår på en erhvervsskole og som oplæring i en virksomhed. 

Med en erhvervsuddannelse kan dit barn enten søge faglært arbejde eller læse videre på en videregående uddannelse, typisk en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Fire hovedområder

Erhvervsuddannelserne er inddelt i 4 hovedområder. Læs om hovedområdet og se nærmere på de uddannelser, som interesserer jer.

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Kontor, handel og forretning

Omsorg, sundhed og pædagogik

Teknologi, byggeri og transport

Få mere at vide

Erhvervsuddannelser er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb.

Eux - student og faglært

Med eux tager dit barn en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen samtidig. Dit barn bliver både student og udlært i et fag.

Uddannelsen foregår på en erhvervsskole og som oplæring i en virksomhed. Den har fokus på både praktisk kunnen, ekspertise og bred viden. Dit barn får undervisning i erhvervsfag og praktisk oplæring, der fører til en fagprøve. Derudover får dit barn undervisning i en række gymnasiale fag, der fører til en studentereksamen.

Med en eux kan dit barn både søge faglært arbejde og læse videre på en videregående uddannelse, herunder også en universitetsuddannelse. Dit barn får de samme muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse, som dem, der tager en gymnasial uddannelse.

Erhvervsuddannelser med eux

Se hvilke erhvervsuddannelser, som kan tages med eux, og læs mere om eux.

Få mere at vide

Eux er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb.

Se Undervisningsministeriets eux-kampagne på facebook. Her kan du se video og høre, hvad skolerne, virksomhederne og de studerende selv fortæller om eux:

Gå til Eux-student og faglært (facebook)

Gymnasial uddannelse

En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse, der forbereder dit barn på at læse videre og giver adgang til de videregående uddannelser. Der er 4 gymnasiale uddannelser:

Merkantil studentereksamen (hhx)

Teknisk studentereksamen (htx)

Almen studentereksamen (stx)

2-årig hf-eksamen (hf)

Derudover kan dit barn også overveje en erhvervsfaglig studentereksamen (eux), som kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Læs om eux.

Hvad skal dit barn vælge?

Læs artiklen: Hvilken gymnasial uddannelse skal jeg vælge?

Kender du og dit barn de forskellige gymnasiale uddannelser? Prøv vørktøjer Min gymnasievej

Få mere at vide

Besøg uddannelsen

Erhvervsskoler og gymnasier afholder løbende Åbent Hus-arrangementer for elever i udskolingen og deres forældre. Ug.dk´s liste over events bliver løbende opdateret, men tjek også skolernes egne hjemmesider.

Se ug.dk´s liste over events

 

Video: Unge fortæller om deres ungdomsuddannelse