interview med vejformand i kommune
Artikel

Vejformand

Michael Nybo Andersen er 51 år og uddannet bager! I dag er han ansat i Vej- og parkafdelingen under Teknik og miljø i Holbæk Kommune.

Han er formand for de sjak, der holder kommunens veje og parker i orden. Som led i jobbet har han taget efteruddannelse i form af kurser.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Fra brød til vej og park

Michael arbejdede som bagersvend i to-tre år. Derfra kom han til et firma, der hærdede glas, inden han fik arbejde som graver. Han passede kirkegården, de grønne arealer og krematoriet. Efter ti år kom han til Jernløse Kommune som gartnerformand og senere vejformand. Ved kommunesammenlægningen flyttede han med til Holbæk.

”I det gamle vejvæsen tog vi ud om morgenen med to tons asfalt på traktoren og kom hjem med én ton og en ordentlig brandert. Alt det har jeg siden været med til at afskaffe, så vi nu har en rimelig effektiv virksomhed. Vi sælger ydelser til teknisk forvaltning for 40 millioner om året.”

Sætter folk igang

Før havde kommunen et antal folk, der blev sat til at lave det hele.
Før havde kommunen et antal folk, der blev sat til at lave det hele.

Afdelingens 110 medarbejdere holder rent, rydder op og fjerner affald og sne om vinteren. Det gælder både på vejene i byerne og på landet, det gælder stier og fortove, og det gælder grønne anlæg som parker, stisystemer og lignende.

”Vi laver alt, passer børnehaver, fejer kantstenslinjer, brænder ukrudt, samler affald på vejene og tømmer skraldespande, ordner busstoppesteder, slår græsrabatter og passer vandløb.”

I dag er de ansat til bestemte typer arbejdsopgaver. Så derfor må Vej og Park hele tiden fyre eller hyre folk, når opgaverne er mange eller få.

Michael har 12 mand alene til at passe vandløb. De kører med to rendegravere og en stor gravemaskine til de store vandløb. Folkene, der er specialuddannede til dette arbejde, kaldes å-folk eller å-mænd.

”Det går hele sommeren med. Jeg prøver lige nu at få dem på miljøkurser, så de kan lave naturgenopretning i vinterhalvåret,” fortæller Michael.

”Jeg planlægger de arbejdsopgaver, der hele tiden løber ind, og sætter mine folk i gang. Når kommunen fortæller, at der er færre penge til at feje gader og veje for, skal jeg finde en anden måde at udføre arbejdet på, så vi stadig får udført det samme arbejde og måske med færre folk.”

Michael begynder dagen med at gå igennem folkenes arbejdssedler fra dagen før og sende dem ind til lønkontoret. Der kan være noget arbejde, han skal ud og kigge på. En borger har sendt en mail eller ringet med en klage. Michael vurderer, om det er noget, hans folk kan lave. Egentlig reparation, fx af installationer, udføres af private virksomheder, der rekvireres til opgaven.

Vej og Park er en entreprenør i kommunen, som udfører det, kommunen bestiller dem til. Michael kan desuden tilbyde opgaver til andre kommuner. Fx har afdelingen en stor gravemaskine, som laver noget oprensning for nabokommunen.

Det er vokset lidt

Michael er som en far for sine folk. De kan bare ringe!
Michael er som en far for sine folk. De kan bare ringe!

”I Jernløse var jeg vejformand for syv mand. Her er vi 110. Så det er noget helt andet, men det er spændende at få det til at fungere.”

”Min telefon er åben hele døgnet. Vi har godt nok en aftale med Falck om, at de skal tage, der sker om natten, men jeg kan godt lide at blive informeret om tingene.”

”Der kan også være en kollega, der har behov for en sludder. Jeg får ikke penge for at køre ud om natten, men det er en gammel vane fra Jernløse. Dér var jeg den eneste, de kunne få fat i.”

Fremtiden ligger lige for

Michael kunne godt tænke sig at have omkring 90 mand, som var ansat hele året, og et budget, så han kunne planlægge arbejdet for hele året. ”Men det er i teknisk forvaltning, man beslutter, hvor meget der skal fejes.”

”Selv om vores arbejde ikke er så højt prioriteret som fx omsorgsafdelingen og andre bløde områder, tror jeg, politikerne godt ved, at de ikke kan undvære os. Så de nødvendige bevillinger er et spørgsmål om tid, kloakkerne fx bryder jo sammen på et tidspunkt, og så må vi se, hvad der sker.”

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler