interview med sygeplejerske
Artikel

Sygeplejerske

Jobbet som sygeplejerske på intensiv-afdelingen på Frederiksberg Hospital kan være hårdt med skiftende arbejdstider og patienter med barske skæbner.

32-årige Thea nyder alligevel jobbet som sygeplejerske og værdsætter særligt samværet med kollegerne.

Personlig udvikling

Thea arbejder som sygeplejerske på en intensiv-afdeling.

"Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle, da jeg blev færdig med gymnasiet. Det skulle være noget med mennesker. Jeg har altid været interesseret i, hvordan kroppen fungerer. Jeg havde talt med nogle sygeplejersker og syntes, at jobbet lød interessant. Så det blev det.”

"Selve uddannelsen er sjov på den måde, at man udvikler sig meget som menneske. Man får ikke bare en masse faglig viden ind i hovedet. Man udvikler sig også utrolig meget på det personlige plan. Man skal tage stilling til liv og død, alvorlig sygdom, misdannede børn. Alle mulige store ting i livet. Det er med til at gøre det spændende."

Praksis-chok

Dokumentation - Thea gør notater i patientens journal
Thea gør notater i patientens journal.

"Der er mange, som bliver lidt skuffede, når de kommer ud i deres første job. På studiet lærer man en slags 'ideal-sygepleje', men virkeligheden ser anderledes ud. For eksempel fordi man skal passe langt flere patienter, end da man var i praktik. Det var lidt hårdt at indse, at man ikke kunne overkomme alt det, man gerne ville."

"Man skal lære at prioritere sine opgaver. Og efterhånden som man får mere erfaring, kan man også nå mere."

"Det kan være stressende for nyuddannede at møde nogle af de triste skæbner. Det er jo mennesker og menneskers liv, det handler om. Og det kan da være barskt at vænne sig til. Det er et stort ansvar."

"Her på intensiv-afdelingen passer vi patienter, som er for dårlige til at være på andre afdelinger. Det kan for eksempel være, fordi de har problemer med vejrtrækningen. Vi har respiratorer, som er maskiner, der hjælper patienterne med at trække vejret.

Vores patienters tilstand kræver, at vi er hos dem hele tiden. Og det har man ikke mulighed for på almindelige sengeafdelinger, hvor hver sygeplejerske måske har 15 patienter at holde øje med."

Dagligdagen

Arbejdstiderne er skiftende. Thea har både dag-, aften- og nattevagter.

"På en dagvagt møder man klokken halv otte og starter med at få rapport fra nattevagterne om, hvordan patienten har haft det om natten. Patienterne får deres medicin, og vi tjekker udstyret. Derefter skal patienterne vaskes og ordnes - det kan godt tage en time eller to. Forbindingerne skal skiftes, og patienterne skal vendes. Senere er der stuegang, hvor vi taler med den ansvarshavende læge om patienternes behandling og pleje."

"Man kan aldrig vide, hvordan det kommer til at gå i løbet af dagen. En patient kan pludselig blive dårlig, hvis der for eksempel kommer slim i et rør, som han trækker vejret igennem. Så skal vi hurtigt suge slimen væk. Vi tilkalder lægen, hvis patienten bliver så dårlig, at vi ikke kan klare det selv."

"Man kan også have helt stille og rolige dage, hvor man bare holder øje med patienterne".

Arbejdsmiljøet

Behandling - Thea finder medicin til en patient.
Thea finder medicin til en patient.

Det er vigtigt at have et godt samarbejde med kollegerne, synes Thea.

”Vi hjælper hinanden rigtig meget, og der ikke er noget, der hedder dumme spørgsmål.”

Thea kan godt se sig selv være sygeplejerske som 50-årig.

"Det handler meget om at være et sted, hvor man føler sig godt tilpas. Jeg ville for eksempel ikke kunne trives som vikar. Det er vigtigt for mig, at jeg hører til et sted. At mine kolleger kender mig, min familie og min situation. Der ligger et stort socialt aspekt i en arbejdsplads."

"Der skal nogle gange lidt puslespil til i privatlivet for at få det til at gå op med de skiftende vagter. Det er selvfølgelig lidt bøvlet, hvis man er inviteret til fest, samtidig med at man har aftenvagt, men som regel kan man bytte vagter med sine kolleger. Til gengæld er der den fordel, at man har fri på nogle hverdage. Så man kan gå ud at handle uden at drukne i folk, som man er lørdag formiddag."

Fremtidsmuligheder

"Jeg er ved at tage en videreuddannelse, så jeg bliver specialeuddannet intensiv-sygeplejerske. Uddannelsen foregår i arbejdstiden, og der er både praktik og skole. Det er faktisk et krav her på stedet, at man videreuddanner sig."

"Det er et skægt fag, fordi det er så bredt. Man kan næsten altid finde en eller anden del af sygeplejen, der passer én. Der er for eksempel stor forskel på, hvad en hjemmesygeplejerske laver og det, jeg laver. Men vi har samme grunduddannelse. Man kan for eksempel videreuddanne sig til sundhedsplejerske eller tage kandidatuddannelsen i sygepleje. Eller arbejde i udlandet. De mange muligheder var noget af det, der tiltalte mig ved at blive sygeplejerske."

Siden sidst

Interviewet blev lavet i 2006. Thea er i dag ansat som sygeplejerske på intensiv afdelingen på Frederiksberg Hospital.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler