interview med sundhedsøkonom
Artikel

Sundhedsøkonom

Kristians job er at forhandle priserne på de lægemidler, hans firma sælger rundt omkring i verden. Det sker i tæt samarbejde med datterselskaber og myndighederne i de enkelte lande.

Kristian Hart-Hansen, 31 år, er uddannet Forstkandidat og har en overbygningsuddannelse i miljø- og ressourceøkonomi samt HD i international business.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Uddannelsen fandtes ikke

Egentlig ville Kristian have været skovrider og læste derfor til forstkandidat. Men en dag hørte han en forelæsning om sundhedsøkonomi:

"Det var faktisk en gæsteforelæser, der arbejdede for et dansk medicinalfirma. Den forelæsning kan jeg huske - der blev jeg fuldstændigt solgt til sundhedsøkonomi."

Sundhedsøkonomi handler om at sætte værdier og priser på sygdom og sundhed. Hvad koster det fx at kurere en patient for en sygdom, hvis man regner alt med: Rejseomkostninger til og fra behandlingerne, tabt arbejdsfortjeneste, de pårørendes omkostninger osv.

Problemet var imidlertid, at der ikke fandtes en decideret sundhedsøkonomisk uddannelse i Danmark. I stedet tog Kristian en overbygningsuddannelse i miljø- og ressourceøkonomi, der er baseret i de samme teorier som sundhedsøkonomi. Og han tog sundhedsøkonomiske fag på andre universiteter, bl.a. læste han et år i Canada.

 Kristians job er at sørge for, at medicinalfirmaet får den bedst mulige pris for deres produkter.
Kristians job er at sørge for, at medicinalfirmaet får den bedst mulige pris for deres produkter.

Efter uddannelsen arbejdede Kristian i 3 år som sundhedsøkonom i virksomheden Coloplast, der fremstiller medicinsk udstyr. Derfra kom han til sit nuværende firma.

Hvad er prisen på sygdom

"I de fleste lande er det myndighederne, der betaler for størstedelen af den medicin, der bliver brugt. Derfor er det myndighederne, der sætter prisen på medicinen," siger Kristian.

I nogle tilfælde forhandler han direkte med myndighederne i forskellige lande. I andre tilfælde hjælper han firmaets datterselskaber med at finde gode argumenter, så de selv kan forhandle med myndighederne.

Inden et lægemiddel kommer på markedet, bliver det - i samarbejde med læger - testet på frivillige forsøgspatienter. I forbindelse med disse tests udfylder lægerne nogle spørgeskemaer.

Kristian er med til at beslutte hvilke spørgsmål, lægerne skal svare på i disse spørgeskemaer: "Jeg skal have nogle ting ind, så jeg kan argumentere sundhedsøkonomisk for de her ting. Dvs. jeg skal sørge for: Hvor meget medicin bruger man? Hvor mange dage ligger man på sygehuset? Hvor mange tests bliver der lavet på sygehuset? Hvor meget sygeplejersketid, hvor meget lægetid bliver der brugt på den enkelte patient i den sygdom. Så jeg har de omkostninger, jeg kan tage med i beregningerne."

"Jeg glæder mig ligefrem til at komme tilbage fra ferie og se, hvad der ligger af mails."
"Jeg glæder mig ligefrem til at komme tilbage fra ferie og se, hvad der ligger af mails."

Vi rejser rundt til datterselskaberne og diskuterer de udfordringer, de ser i markedet. Er der noget vi kan gøre for optimere vores situation?

Kulturen i andre lande

Det er tydeligt, at Kristian brænder for sit job:

Det har været spændende for ham at lære, hvordan man gebærder sig ved forhandlingsbordet i forskellige kulturer, fx i Mellemøsten eller Asien: "Den internationale berøring er afsindig spændende."

Omvendt skal man også være parat til at rejse meget. Op til 80 dage om året bliver det til for Kristian.

Ambitiøs

Kristian er blevet leder af afdelingen, og han lægger ikke skjul på, at han er ambitiøs i en eller anden grad: "Jeg synes, ledelse er sjovt. Jeg synes, medicinalindustrien og det internationale arbejde er rigtig spændende."

"Det er et udfordrende arbejde, fordi det bliver sværere at finde nye produkter og holde sine markedsandele," slutter Kristian.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Kristian Hart-Hansen er i dag General Manager i Leo Pharma's afdeling i Barcelona, Spanien

Se oversigt over flere interview.