interview med sundhedskonsulent
Artikel

Sundhedskonsulent

Diana Vig Lehmann er 35 år og uddannet fysioterapeut. Hun er ansat som sundhedskonsulent i Viborg Kommune.

Dianas arbejde som konsulent foregår primært ved skrivebordet, hvorfor hun beskriver sig selv sådan: ”Jeg har altid været det, man kan kalde en skrivebordsfysioterapeut. Det er omkring 10 år siden, jeg har behandlet en patient og brugt min uddannelse på den måde.”

Interesse var vejen til jobbet

Diana har ikke, som mange fysioterapeuter, arbejdet på et sygehus eller et genoptræningscenter. Hendes arbejdsopgaver har mere været relateret til det overordnede niveau, hvor hun har undervist, lavet projektarbejde og til tider haft en konsulentfunktion. Hun begyndte tidligt at interessere sig for sundhed og forebyggelse af sundhed.

Dianas job handler om at sætte forebyggelse af sundhed på dagsorden.
Dianas job handler om at sætte forebyggelse af sundhed på dagsorden.

”Den stilling jeg sidder i nu, har jeg fået direkte i konsekvens af kommunalreformen. Jeg kom fra Viborg Amt, hvor jeg var i en arbejdsmiljøafdeling, som servicerede alle amtets arbejdspladser i forhold til arbejdsmiljørådgivning og sundhedsrådgivning på arbejdspladsen.” Diana laver bl.a. strategier for sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens borgere.

Efter kommunalreformen var det kommunerne, der skulle fremlægge en strategi for en fremtidig sundhedspolitik og opretholdelse, og på den måde fik Diana en chance for at arbejde med det, hun helst ville.

På nuværende tidspunkt er Diana også i gang med en Sundhedsfaglig diplomuddannelse for at dygtiggøre sig yderligere inden for sit fagområde. Siden stillingens oprettelse i 2007 har sundhedsområdet været konstant i bevægelse, og det forpligter også.

Virkeligt samarbejde

En del af Dianas tid går med møder. Da de kun er tre konsulenter i kommunen, går de ofte alle tre ind i alle sager sammen. Med deres forskellige baggrunde er det vigtigt, at de alle tre deltager på det koordinerende, udviklende og strategiske niveau.

”Jeg er særlig ansvarlig for den del, der handler om forebyggelse på alkoholområdet. Jeg laver oplæg og forslag til, hvordan man kan udbrede alkoholforebyggelse og er med til at nedsætte forskellige fora, hvor vi kan diskutere, hvor vi skal sætte ind, og hvordan processen skal sættes i gang.”

Som en del af det politiske miljø skal Diana både skrive politiske oplæg og mere strategisk faglige oplæg. Hun skal drøfte oplæg og tiltag med samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Og så er hun sommetider repræsentant for Viborg Kommune i forskellige grupper eller udvalg.

”Jeg er i øjeblikket tovholder på et pilotprojekt sammen med en arbejdsplads i kommunen. Her afprøver vi en helt konkret metodisk tilgang til at se, hvordan en personlig sundhedssamtale virker på arbejdspladsen, og hvilket udbytte man kan forvente. Dette sker med henblik på, om det er et tilbud, kommunen i fremtiden skal tilbyde.”

Breder sig over flere felter

”Set fra min stol med min faglige baggrund er det fantastisk, at jeg får lov til at brede mig meget mere, end jeg egentlig er uddannet til. Jeg synes, det er spændende at arbejde på det strategiske overordnede niveau og være med til at tegne nogle linjer og præge den udvikling, der er på det sundhedsfaglige område her i kommunen.”

Diana er meget glad for det tværfaglige miljø, hun arbejder i.
Diana er meget glad for det tværfaglige miljø, hun arbejder i.

Den ene kollega er uddannet fra statskundskab, og den anden er uddannet sygeplejerske med en kandidat i sygepleje. Dette giver et spændende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor de alle tre lærer en masse af hinanden.

Mere uddannelse

"Hvis jeg skal tænke i mere uddannelse, vil det være oplagt at kigge på folkesundhedsvidenskab," mener Diana. Hun har en plan om at tage en Master i Public Health, når hun har gjort sin Sundhedsfaglige diplomuddannelse færdig. Det har været et ønske, hun havde, inden hun kom til kommunen.

”Af projekter er vi involveret i begyndelsen til et sundhedscenter i Viborg Kommune. Det gælder nogle faste opgaver, vi har i samarbejde med sygehusene omkring patientforløb. Her skal vi have ansat nogle mennesker og fundet ud af de overordnede opgaver, de skal løse, og følge den implementeringsproces, der skal i gang,” siger Diana.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Diana er i dag udviklingskonsulent inden for området personale og organisation i Viborg Kommune.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler