interview med studerende på markedsføringskonom
Artikel

Stud. markedsføringsøkonomi

Som studerende på markedsføringsøkonomi får 21-årige Kamila Knuth en bred indsigt i virksomhedernes mange arbejdsopgaver.

Studiet på EA Copenhagen Business Academy (Niels Brock) byder på en spændende blanding af økonomi, markedsføring og kommunikation.

En lang vej

Kamila er førsteårsstuderende på den 2-årige erhvervsakademi- uddannelse i markedsføringsøkonomi på Niels Brock.

Vejen til studiet var ikke helt simpel for Kamila, og hun måtte efter sin studentereksamen tage en gymnasial suppleringsuddannelse på handelsskolen i Kolding.

Her bød undervisningen på erhvervsøkonomi, erhvervsret, kommunikationsfag og markedsøkonomi.

Det intensive halve suppleringsår åbnede for mange nye muligheder og gav Kamila idéen og lysten til at læse markedsføringsøkonom.

En varieret hverdag

Orden i regnskabet – Man skal være velforberedt og holde hovedet koldt, når der skal lægges budget og bogføres.
Man skal være velforberedt og holde hovedet koldt, når der skal lægges budget og bogføres.

På uddannelsen er der en række obligatoriske basisfag, som alle studerende skal følge, inden de får lov til at vælge en bestemt linje at specialisere sig i. Basisfagene giver de studerende en bred viden og et solidt, fagligt grundlag.

"Man har en del markedsføring og design, hvor man blandt andet lærer om visuel identitet, eksempelvis hvad et logo betyder for en virksomhed".

" Vi har også nogle internationale handelsfag, økonomisk styring og bogføring, hvor vi lærer at lave budgetter," fortæller Camilla entusiastisk.

Uddannelsen har således størst fokus på de økonomiske fag og markedsføring, men samtidig får de mere bløde fag, som eksempelvis kommunikation, også en plads i skemaet.

"Vi lærer, hvordan man skriver et forretningsbrev, og vi har også haft et fag om mundtlig fremstilling".

"Her har jeg lært, hvordan man går ud og præsenterer sig selv, hvordan man laver en ordentlig præsentation, så man ikke taber sine tilhørere".

"Det er rigtig godt først at have en bred baggrund, for fagene bliver jo relevante for det, vi skal bruge senere hen i studiet", tilføjer Kamila.

I løbet af studiet er der en del projektarbejde, og der skal hver dag løses forskellige opgaver i forbindelse med virksomhedsforståelse.

Der er mange fag at forholde sig til, og ofte er de studerende på skolen fra tidlig morgen til sent på eftermiddagen.

Undervisningsformerne varierer derfor meget i løbet af ugen, og underviserne er opmærksomme på at tilrettelægge en alternativ undervisning, så de studerende får mulighed for at reflektere og finde på nye idéer.

Skoledagen veksler således imellem studenteroplæg, klasseundervisning og gruppearbejde.

"Vi har gruppearbejde i alle fag, hvor man i fællesskab løser mindre opgaver og holder oplæg for hele klassen bagefter. Samtidig er der også en del skriftlige opgaver, som vi skriver alene".

" Jeg synes, der er en god blanding af individuelt arbejde og gruppearbejde".

Entrepreneurship som linjefag

Lyse lokaler – de nye omgivelser på Niels Brock åbner for mange muligheder og giver ny inspiration
De nye omgivelser på Niels Brock åbner for mange muligheder og giver ny inspiration.

På uddannelsen er det vigtigt at specialisere sig og prioritere nogle fag frem for andre. Derfor har Kamila valgt et linjefag i entrepreneurship.

"På faget lægger man vægt på, hvordan man får nye idéer til forretningskoncepter, og hvordan disse idéer skal blive til konkrete koncepter".

"Vi diskuterer, om koncepterne overhovedet er bæredygtige. I timerne får vi nogle redskaber til at arbejde med disse problemstillinger".

Skolen får desuden besøg af repræsentanter fra virksomhederne, der fortæller om, hvordan man starter en virksomhed op.

Studiet er på denne måde meget virkelighedsnært og praksisorienteret. Kamila synes, det giver god inspiration, når undervisningen relaterer til virkeligheden.

"Vi har mange lærere, der selv har startet deres egen virksomhed. De har praktiske erfaringer og har prøvet mange forskellige ting. Generelt er jeg virkelig glad for, at jeg kan høre om nogle praktiske eksempler".

"Der er mange, der er interesserede i at spørge underviserne om, hvordan det foregår ude i det virkelige liv og høre om deres virksomheder".

På studiets afsluttende del er der desuden mulighed for at komme i praktik.

Her kan de studerende afprøve alle de teorier, de har lært i løbet af studietiden og få lov at realisere deres idéer og opleve, hvordan de kan udvikles til brugbare koncepter uden for skolens mure.

Hvad skal fremtiden byde på?

Kamilas store drøm er at blive selvstændig og starte sin egen virksomhed. Hun har allerede et par idéer, hun går og pusler med, men hun vil endnu ikke løfte sløret for det endelige koncept.

Studiet giver hende ny inspiration hver dag, så der er stadig en del at arbejde hen imod.

"Uddannelsen er rigtig god, fordi den giver nye ideer hele tiden, og underviserne bakker de studerende op. Man finder ud af, at det ikke er så svært at starte en virksomhed op".

"Vi kommer også ud til nogle messer, hvor vi kan møde andre iværksættere og få rådgivning," fortæller Kamila.

Hvis det alligevel ikke lykkes Kamila at starte sin egen virksomhed, vil hun gerne ansættes i en splinterny virksomhed, der befinder sig i opstartsfasen.

Det kræver meget ansvar og et stort overblik at starte et nyt projekt, men for Kamila er det netop det, der er det tiltrækkende ved faget.

"Det kunne være rigtig spændende at være med til at starte noget op selv og få lov at have fingrene helt nede i projekterne".

"Det er hårdt arbejde, men det er det hele værd," afslutter Kamila med et tilfreds smil.

Siden sidst

Interviewet blev lavet i 2009. Kamilla er i dag ansat som Account Manager i firmaet Eniro.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler