interview med speciallæge i intern medicin
Artikel

Speciallæge i intern medicin

Anne Haaber på 53 har en kandidat i medicin, samt en speciallægeuddannelse i intern medicin (endokrinologi). Hun er ansat på Gentofte Hospital.

”Det var lidt tilfældigt, at det lige blev medicinstudiet. Men jeg ville gerne noget med mennesker, og nogle af mine venner ville læse medicin, så det var nok det, der afgjorde det.”

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Vennerne viste vejen

Efter gymnasiet var Anne ude at rejse et år, inden hun begyndte på medicinstudiet. Dermed kunne hun følges med nogle af sine venner.

At Anne blev speciallæge i intern medicin var heller ikke et bevidst valg fra starten af. ”Under hele studiet tænkte jeg ikke på andet end den næste eksamen. Jeg skulle bare være læge.”

”Efter afslutningen af studiet, skal man ud på forskellige afdelinger, og ligegyldig hvilken afdeling jeg kom på, blev jeg enormt begejstret. Jeg vidste bare, at jeg ikke skulle være kirurg, fordi jeg lider af noget håndeksem. Så det måtte jeg vælge fra.”

”Men jeg følte mig meget tiltrukket af detektivarbejdet omkring de interne medicinske patienter. Det er enormt spændende ud fra et symptom at finde ud af, hvad en patient fejler, og hvilken behandling man skal sætte ind med.”

Hun har desuden et subspeciale i mave-, tarmsygdomme, som ofte er relateret til den medicinske afdeling.

Et blandet job

Derfor endte det med, at Anne valgte intern medicin som speciale.
Derfor endte det med, at Anne valgte intern medicin som speciale.

Anne har i det daglige meget klinisk arbejde – dvs. at hun har med patienter at gøre. Om sin arbejdsuge fortæller hun: ”Enten går jeg stuegang eller er i vores daghospital, hvor de patienter kommer, som ikke behøver at være indlagt, men som alligevel har brug for en intensiv udredning. Jeg laver også mave-kikkertundersøgelser.”

”Jeg er desuden uddannelsesansvarlig for de yngre læger. Det betyder, at jeg holder møder med dem og giver supervision, når de har brug for støtte til deres diagnose og behandlingsforslag for patienterne.”

Endelig arbejder Anne som klinisk lektor ved Københavns Universitet og underviser medicinstuderende på hospitalet.

”Det er et meget varieret job, og det er det, der gør det sjovt. Der er heller ikke to patienter, der er ens. Der er altid et eller andet, der gør at lige den patient er anderledes.”

Anne har som overlæge ikke vagter længere, men hun fortæller, at mange andre overlæger har vagter. Så der er ikke nogen garanti. Det med vagter er en del af det at være læge på et hospital.

Det bedste job

”Hvis du spørger mig, er det det bedste job, man kan have”, lyder det prompte.
”Hvis du spørger mig, er det det bedste job, man kan have”, lyder det prompte.

”Jeg er utrolig glad for mit job og kan ikke forestille mig at være andet.”

”Variationen og den megen menneskelige kontakt betyder meget. Det er en stor tilfredsstillelse at få et godt patientforløb. Og så elsker jeg miljøet på et hospital – samarbejdet med kollegerne og den faglige udveksling.”

”Jeg holder også meget af at undervise og af mit job som leder af daghospitalet. Vi har gode vilkår og gode arbejdsbetingelser.”

Fremtiden kan bare komme an

"Som læge er man meget omstillingsparat, fordi det altid har ligget i uddannelsen og i jobbet, at man skal rundt på mange forskellige hospitaler", fortæller Anne. Så selvom hun er glad, hvor hun er, ville hun altid kunne flytte, hvis det blev nødvendigt.

”Med hensyn til min placering i hierarkiet er jeg godt tilfreds. Det næste skridt opad ville betyde et mere administrativt job, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil gerne bevare kontakten med patienterne.”

Siden sidst

Interviewer er lavet i 2007. Anne Haaber er i dag (2018) speciallæge i intern medicin og mave-tarmsygdomme på Herlev-Gentofte Hospital. Desuden leder hun sin egen klinik for mave-tarmsygdomme, ligesom hun er klinisk lektor på Københavns Universitet.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler