interview med speciallæge i anæstesi
Artikel

Speciallæge i anæstesi

De naturvidenskabelige fag har altid interesseret Claus, og med en bedstefar der var læge, blev det den vej, han valgte at gå.

Claus Valter Rohde er 39 år. Han har en kandidatuddannelse i medicin og en uddannelse til speciallæge i anæstesi. Claus er ansat på Århus Sygehus.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Et valg med variationer

”Jeg har aldrig været i tvivl om, at det var det, jeg ville. Som ung tænkte jeg, at det var, fordi jeg gerne ville hjælpe andre. Men i dag handler det ligeså meget om, at jeg synes, det er et rigtigt spændende fag.”

Efter medicinstudiet var Claus i turnus i halvandet år i Thisted. Derefter kom han til Randers som anæstesilæge og var også på en hjertemedicinsk afdeling i et par år, inden han kom til Århus Sygehus.

”Her på Århus Sygehus arbejdede jeg også som anæstesilæge i et par år, inden jeg begyndte på speciallægeuddannelsen.”

Der går 8-10 år fra man starter i turnus, til man er færdig som speciallæge. Det er et krav, at man kender til andre områder, inden man begynder på speciallægeforløbet.

”Hvor medicin er et meget teoretisk fag og kirurgi et håndværksfag, så ligger anæstesien et sted midt imellem. Det indeholder både de håndværksmæssige ting og en pæn del teori.”

”Med anæstesien arbejder man med akutte tilfælde, og det var en af grundene til, at jeg valgte det speciale.”

Både dag og nat

”Jeg fordeler mit arbejde, så jeg enten bedøver eller kører i lægebilen."
”Jeg fordeler mit arbejde, så jeg enten bedøver eller kører i lægebilen."

Anæstesilægerne arbejder enten i intensivafdelingen med bedøvelse ved operationer eller i lægeambulancen. Claus underviser desuden sine kolleger i hjertestop og genoplivning.

"De dage, hvor jeg bedøver, arbejder jeg på operationsgangen og bliver også kaldt ud til akutte tilfælde, fx ved hjertestop eller trafikuheld.”

”På morgenkonferencen hører vi om, hvad der er sket det sidste døgn. Skal jeg være på operationsstuen den dag og bedøve en række patienter, begynder jeg med at læse alle journalerne. Så kalder jeg patienterne over og går i gang.”

De dage Claus kører i lægeambulancen, venter han og lægeassistenten på, at der kommer opkald. De kommer både ud til hårdt skadede mennesker og knap så alvorlige tilfælde, hvor folk måske bare har brug for en at holde i hånden.

På sygehuset er der vagter fra otte til tre eller tre til otte næste morgen. Weekenderne deles i 24 timers vagter.

Samarbejde

”Anæstesi er et spændende teoretisk fag, og jeg kan også godt lide håndværket i det”.
”Anæstesi er et spændende teoretisk fag, og jeg kan også godt lide håndværket i det”.

Claus er glad for det brede samarbejde på sygehuset: ”Vi samarbejder på kryds og tværs med alle faggrupper. Det er meget tilfredsstillende, når man i de akutte situationer kan mærke, at samarbejdet glider.”

Claus befinder sig samtidig godt i akutte situationer, hvor man skal handle her og nu: ”Der sker en masse forskelligt i løbet af en dag, og man kommer rundt til mange forskellige patienter og situationer.”

Jobbet kræver stor omhyggelighed, og det er en konstant udfordring for Claus at blive bedre.

Fremtiden

”Akutområdet er ikke så højt udbygget i Danmark”, mener Claus. ”Vi mangler nogle standarder for, hvordan vi modtager og behandler akutte patienter i systemet. Og hele det område kunne jeg godt tænke mig at være med til at udvikle.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Claus Valter Rohde er i dag afdelingslæge på Ortopædisk Privathospital i Aarhus.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler