interview med studievejleder fra Studievalg
Artikel

Sabbatår - hvad mener vejlederen?

"Vi siger jo ikke bare, at hvis du har valgt sabbat, så er der fri leg! Vi siger: Overvej din sabbat fornuftigt!" Læs hvad Torben Theilgaard, centerleder i Studievalg København, mener om skoletræthed, sabbatår og unges ambition om uddannelse.

Skoletræt - eller bare træt?

"Skoletræt" er den begrundelse, Torben Theilgaard oftest hører fra gymnasieelever, der har besluttet sig for at tage sabbatår efter studentereksamen. Det er den "legale" måde at sige det på, og så er der ingen der stiller spørgsmål. Det er i hvert fald de unges opfattelse, siger den erfarne studievejleder. Den holder dog ikke helt:

"Kommer du til os og siger, at du er kørt skoletræt, vil vi stille nogle konfronterende spørgsmål for at finde ud af, hvor skoletræt, du er. For efter 3 års uddannelse og en stor eksamen kan det være svært at overskue at skulle læse videre. Men når eksamenspresset er overstået, vil man så i virkeligheden gerne i gang alligevel? Sådan er det for nogle unge.

Vi tester fx, hvor længe du har været skoletræt. Og nogle er reelt skoletrætte. De føler, de har slæbt sig gennem 3 år i gymnasiet, og at det har været svært hele tiden. Mange har skullet yde et kæmpe arbejde for at følge med. Nogle føler, de har slidt hårdt i det men ikke fået de karakterer, de fortjener. De er udmattede og har brug for en pause, og så må vi jo sige, at det er fornuftigt at tage den pause. Det er klogt ikke at starte på en uddannelse, hvis man allerede er stresset, inden man starter.

Kort pause

Når den unge ønsker sabbat, vil studievalgsvejlederen stille spørgsmålene: Hvor længe har du så tænkt dig at holde pause? Og hvad bagefter?

"De allerfleste unge har en meget kortere pause i tankerne, end man måske skulle tro. De har lige argumenteret for, hvor skoletrætte de er, og så siger de: Et år! Et års sabbat, og så skal de da i gang med med en uddannelse."

I følge Torben Theilgaard handler det tit om at komme væk fra de pligter, der hører til at gå i skole: Hjemmearbejde, karakterer, eksamenspres. De unge vil gerne for en stund kunne smække døren til en arbejdsplads, lægge nøglen og have fri, når de går hjem.

"Når vi som studievejledere hører, at de alligevel har ambitionen og beslutningen om at skulle i gang med en uddannelse inden for kort tid, så respekterer vi, at de gerne vil holde en pause.

En sabbat starter og slutter

Men hvis de unge svarer, at de ikke ved, hvor lang sabbatten skal være, så siger vejlederen: Men så er det jo ikke sabbat! En sabbat starter og slutter.

"I det tilfælde vil vi spørge, hvad de så har tænkt sig med deres liv. Det bliver ofte i første omgang til en samtale om, at der findes flere typer af videregående uddannelser - det at læse en videregående uddannelse kan være meget andet end at læse på et universitet. Vi taler også nogle gange om trainee eller en elevstilling. For en del unge giver det mere mening. Og selvfølgelig vil de unge dygtiggøre sig! De vil gerne komme godt videre i deres liv. Det har de alle sammen drømmen og ambitionen om."

Læn dig ikke tilbage

Foto af Torben Theilgaard

Studievalg København tilbyder frivillige arrangementer for afgangselever i de gymnasielle uddannelser, der handler om at planlægge sit sabbatår godt.

"Som studievejledere siger vi jo ikke bare, at hvis du har valgt sabbat, så er der fri leg! Vi siger: Overvej din sabbat fornuftigt!

En del unge tænker, at når de har sagt, de vil have sabbat, så har de pause og er urørlige og kan læne sig tilbage og skal ikke vælge noget som helst.

Jeg plejer at sige til gymnasieeleverne, at det dummeste, man kan gøre, er ikke at tale med nogen om sine sabbatplaner, for så kan man jo ikke få hjælp til noget. Det bedste, man kan gøre, er at vide nøjagtigt, hvad man vil bruge sin sabbat på. Sabbat indebærer også valg, og der er god grund til at læne sig frem og lytte."

Til studievalgs arrangementer tjekker vejlederne elevernes viden om reglerne og går i dialog med dem om, hvilken uddannelse de vil begynde på efter sabbatten. Ved de, hvad de vil bagefter? Har de de fag, de skal bruge? Et eller andet sted i løbet af sabbatten skal der måske tænkes på suppleringsfag, og der skal sendes ansøgninger.

"Jo længere tid man holder sabbat, jo mere kommer man væk fra de studiemæssige færdigheder, man har fået i gymnasiet. Det skal man også lige tale lidt om.", siger Torben Theilgaard.

Plan for sabbat

En del af de unge i afgangsklasserne, der har besluttet sig for et sabbatår, har allerede en færdig plan.

"Den helt typiske plan for sabbat er: Arbejde i 4 måneder og rejse i 4-5 måneder. Eller arbejde i 4 måneder, tage GSK samtidig, besøge nogle venner, tage på højskole, rejse. Og så i gang med en uddannelse. De kender reglerne og har tjek på de specifikke adgangskrav. Nogle af drengene vælger at aftjene deres værnepligt, mens de holder sabbat, for det er jo også noget andet end at gå i skole.

Ædru i bilkauniform

Et års sabbat kan, siger Torben Theilgaard, give en arbejds- og voksenlivserfaring, som en del unge vil drage nytte af. På en arbejdsplads får man en fornemmelse af at være et tandhjul i et system, som hænger sammen. Man opdager, at der er nogle bidrag, man selv skal yde og andre bidrag, som andre tager sig af. Man får indblik i andre måder at leve og udtrykke sig på, og det giver appetit på at finde ud af, hvor man selv skal hen.

"De får jo skældud, hvis de kommer med tømmermænd og skal fylde hylderne op. Man har altså ikke bilkauniform på samtidig med, man lugter af sprut. Derfor kan man ikke gå til fest og drikke sig fuld dagen før, man skal møde på arbejdet klokken 7. De gør sig den slags erfaringer, fordi de kommer ud af deres vante ungdomsmiljø".

Uddannelse på dagsordenen

Torben Theilgaard er som studievejleder ikke bekymret for, at sabbat mellem studentereksamen og videreuddannelsen skal tage overhånd:

"Det er generelt ikke sådan, at de unge går på sabbat og aldrig mere kommer tilbage. Det er der en lille gruppe, der risikerer at gøre, hvis ikke vi sætter et vejledningsberedskab ind. Men det gør vi! Studievalgcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning sætter en dagsorden for de unge, mens de går i skole. Den handler om at udvælge sig en uddannelse, så man kan få det liv, man ønsker for sig selv, et liv med valgfrihed. Den samme dagsorden, som de unge har for sig selv.

Læs også: Opfylder du de specifikke adgangskrav og Bonusreglen samt Sagt om sabbat - studievalgsvejleder Torben Theilgaard