interview med regnskabsassistent i supermarked
Artikel

Regnskabsassistent

Mads Larsen på 23 år er en travl mand. Han er økonomielev hos Coop i Albertslund og i gang med at tage HD-uddannelsen. Desuden har han et ekstrajob i weekenderne.

Mads har er i gang med at tage kontoruddannelsen med speciale i økonomi.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Viljen til noget andet

Lige nu er Mads i nonfood-afdelingen.
Lige nu er Mads i nonfood-afdelingen.

Efter sin hhx-eksamen kom Mads ud i et supermarked som ledertrainee og fortsatte som tørvarechef i en afdeling af SuperBrugsen. Men det var noget andet, han ville, og derfor startede han i stedet på kontoruddannelsen og blev elev i koncernens moderorganisation Coop.

”På uddannelsen har jeg bl.a. lært om de regler og love, som man skal holde sig til, når man arbejder med regnskaber. Og ja, hvordan man i det hele taget laver regnskaber.”

Mads er økonomielev i hele virksomheden, og han skifter afdeling med jævne mellemrum.

”Jeg har også været i både lønafdelingen, afdelingen for vareregnskab, debitorbogholderiet, kreditorbogholderiet og regnskabscenteret. I regnskabscenteret kontrollerede jeg bl.a. regnskab for 12 butikker.

Elsker at arbejde

Man kan ikke rigtig tale om en typisk dag for Mads, da han rykker rundt i forskellige afdelinger og derfor har forskellige opgaver: ”I øjeblikket sidder jeg og tjekker alle de aftaler, som Coop nonfood har med leverandører. Jeg kigger bl.a. på, om vi får bonus og markedsføringsbidrag, kassekreditter og rabatter.”

Mads arbejder på lige fod med de andre medarbejdere og udfylder en almindelig medarbejders stilling. ”Lige nu arbejder jeg sammen med en business controllor, som også er min chef her i afdelingen.”

Mads arbejder 37 timer om ugen. ”Jeg har flekstid, så jeg kan i princippet selv bestemme, hvornår jeg kommer og går. Det er godt, for så kan jeg passe min skole samtidig.”

Der er ikke overarbejde i Mads’ job, men han sørger altid for at have plus på sin flekstid. ”Hver lørdag arbejder jeg på et lager for at tjene lidt ekstra penge, og om søndagen og om aftenen på hverdage læser jeg og laver opgaver.”

Selvstændighed er et must

”Det er også vigtigt at få ansvar for nogle områder."
”Det er også vigtigt at få ansvar for nogle områder."

De fleksible arbejdstider er meget vigtige for Mads: ”Fleksibiliteten i jobbet er vigtig, for det skal kunne passe sammen – både med min familie, min fritid og min uddannelse.”

"At man selv kan styre sin egen hverdag," siger Mads. "At der ikke er nogen, der blander sig, så længe man får tingene gjort.”

”Det er spændende at se, om man kan få tingene til at stemme,” siger Mads. ”Det er jo det, det hele drejer sig om. Det er en løsning – et facit. Og det synes jeg er spændende. Man kan altid nå til et resultat.”

På rette hylde

Mads er færdig som økonomielev om ca. to måneder, men fortsætter med at læse HD.

”Min fremtid ligger uden tvivl stadig inden for økonomi, og jeg har fået tilbudt at blive ansat i regnskabsafdelingen hos Coop. Så det er mine planer indtil videre.”

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler