interview med psykolog på hospital
Artikel

Psykolog på hospital

Med en psykologeksamen i bagagen styrede Mai Britt sikkert mod sygehusvæsnet. Her har hun altid arbejdet, og her bliver hun hele tiden mindet om sine særlige kompetencer i det tværfaglige teamsamarbejde, som hun er en del af.

Mai Britt Guldin er 38 år og uddannet klinisk psykolog. Hun arbejder på Århus Sygehus.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Fra teologi til psykologi

”Jeg ville egentlig først være præst og læste teologi. Inden optagelsen på studiet, havde jeg gået på college i USA, hvor jeg skulle vælge et hovedemne – og der syntes jeg, det var fascinerende med psykologi,” fortæller Mai Britt.

Tilbage i Danmark kunne hun ikke slippe psykologien: ”Da jeg kom ind på Teologi, tænkte jeg, hmm, var psykologi egentlig ikke mere spændende? Selve det at læse om mennesket, hvordan det hænger sammen og alle teorierne omkring vores psyke – jeg tror bare, det fangede mig, men jeg havde ingen anelse om, hvad er ventede mig,” uddyber Mai Britt.

I dag er hun med i et team, der er tilknyttet Onkologisk afdeling (kræftafdelingen), og er den eneste psykolog.

Styret af nødvendighed

”En typisk dag for mig begynder med, at jeg deltager i en tværfaglig konference sammen med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og præster. Her diskuterer vi patientproblemstillinger, som skal løses i fællesskab. Da det for det meste bliver en generel gennemgang af patienterne, kan jeg kun nå at spørge ind til nogle få ting,” fortæller Mai Britt.

Den personlige samtale har meget stor betydning.
Den personlige samtale har meget stor betydning.

Derudover er der samtaler med patienter og pårørende og ikke mindst rådgivning til personalet med henblik på, at de selv skal kunne varetage den psykologiske del af samtalen med patienter og pårørende. Og så er der en del forskning.

Det team, Mai Britt er tilknyttet, får henvist patienter fra hele hospitalet. 90 procent er fra kræftafdelingen. Nogle gange må Mai Britt oven i købet tage på hjemmebesøg.

”Det er meget usædvanligt. Det tager meget tid, og det har vi ikke for meget af. Men fordi jeg netop har med mange døende mennesker at gøre, så er hjemmebesøgene en nødvendighed.”

Det hele menneske

”Det er klart tilfredsstillende, at jeg kan hjælpe andre, men jeg kan da også godt lide at bruge min faglighed. Det giver identitet og selvværd. Og så synes jeg godt om helhedssynet på patienten – at vi er flere faggrupper, der ser på, hvordan vi kan få det bedste resultat.”

Mai Britt bruger både sig selv og sin faglighed i samtalerne.
Mai Britt bruger både sig selv og sin faglighed i samtalerne.

Netop helhedssynet er en af grundene til, at Mai Britt har valgt at arbejde på et sygehus frem for i en patientorganisation: ”Vi er alle faggrupper i spil, og det giver det bedste resultat,” konkluderer hun.

”Og så øger det min bevidsthed om mit fag, at jeg er ene psykolog blandt mange andre faggrupper. Det bliver meget tydeligt for mig, hvad en psykolog kan i forhold til de andre.”

"Samtidig kan det være en udfordring at være ene om sit fag i en gruppe af store faggrupper, som bedre forstår hinanden. Derfor skal man have en god psyke og ikke være bange for at arbejde alene," råder Mai Britt.

Forskning

”Jeg overvejer at fordybe mig i forskning for en periode og tage væk fra sygehuset. Det er hårdt at se så mange lidende mennesker hele tiden,” siger Mai Britt og fortæller, at hun også ønsker at sætte sit præg på de ting, der sker med patienterne.

”Det er for sjældent, at psykologer sidder med ved bordet, hvor der træffes de tunge beslutninger. Det bør ændres,” slutter hun.

Siden sidst

Mai Britt Guldin er i dag (2018) ansat som forsker på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, specialeuddannelsen i almen medicin. Hun forsker i Sorg, krise og traumatisering samt palliativ behandling.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler