interview med mediegrafiker
Artikel

Mediegrafiker

Grafisk layout, billedbehandling og farvestyringssystemer er en del af 27-årige Alex Larsens dagligdag.

Han er mediegrafiker hos Aller Media A/S, der udgiver en række blade og magasiner. Her underviser han bl.a. kolleger i brug af grafiske programmer og udvikler tekniske løsninger.

Grafisk trykker

I folkeskolen var Alex i praktik som trykker, og han syntes, at både jobbet og den grafiske branche var spændende. Så efter 10. klasse gik han i lære som grafisk trykker på et lille bogtrykkeri.

Men halvvejs inde i uddannelsen fandt han ud af, at det alligevel ikke var det, han ville.

"Jeg ville gerne sætte mere præg på den grafiske udformning af materialerne i stedet for kun at forholde mig til slutproduktet."

Billedbehandling - Alex retter farverne til.
Alex retter farverne til.

Alex gjorde dog uddannelsen til trykker færdig. Og efter en kort pause gik han så i gang med uddannelsen til mediegrafiker. Praktikstedet var en større grafisk virksomhed, hvor Alex også fik job, efter han var udlært. Her var han et par år, indtil han fik sit nuværende job.

Jobskifte gav udviklingsmuligheder

Hos Aller så Alex nogle udviklingsmuligheder, og selve jobbeskrivelsen var også interessant.

"Jeg syntes, at stillingen lød rigtig spændende, fordi den er projektorienteret. Det handler om at udvikle tekniske løsninger på tværs af virksomheden. Der er kun lidt decideret produktion af grafik."

Afdelingen, som Alex sidder i, hedder Grafisk Kompetencecenter og består af en håndfuld medarbejdere med forskellig baggrund, der blandt andet arbejder med udvikling af virksomhedens grafiske procedurer.

Underviser og hjælper kollegerne

Vidensdeling - Alex underviser et hold kolleger.
Alex underviser et hold kolleger.

På grund af sine to grafiske uddannelser og efteruddannelse fra Den Grafiske Højskole (som nu hedder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) har Alex et indgående kendskab til alle dele af den grafiske proces, lige fra ide til det færdige blad.

"Jeg kender processerne fra start til slut og ved, hvilke begrænsninger der er."

En af Alex' vigtigste arbejdsopgaver er undervisning af firmaets grafikere og layoutere i brugen af grafiske programmer. Ud over selve undervisningen indebærer det, at han skal finde deltagernes niveau, udarbejde undervisningsmateriale og planlægge timerne.

Alex og hans kolleger i kompetencecentret yder også support til layoutere og grafikere i de forskellige afdelinger.

"Det kan fx være, at marketingafdelingen har et problem med et af deres layoutprogrammer. Måske kan de ikke sende en mail, fordi den er for tung. Så kan jeg analysere filen og hjælpe med at komprimere den."

Noget af det mest spændende ved jobbet, synes Alex, er de større projekter, som fx indføring af et nyt system til farvestyring på tværs af hele virksomheden.

"Det er et stort projekt, som skal gøre, at de farvetoner, man ser på skærmen, svarer mere nøjagtigt til det, man ser på tryk."

Annoncer og billedbehandling

Kvalitetskontrol - Alex tjekker prøveprintet i en såkaldt betragterkasse.
Alex tjekker prøveprintet i en såkaldt betragterkasse.

Af mere traditionelle grafiker-opgaver er der for eksempel annoncehåndtering

"Det går ud på at tjekke, om de annoncer, vi får, kvalitetsmæssigt stemmer overens med det, der kræves til tryk."

Og så laver Alex billedbehandling for et af firmaets magasiner.

"Først laver en redaktør og en art director udformningen af artiklen. Herefter laver jeg billedbehandlingen, det vil sige retter farverne til og retoucherer, hvis det er nødvendigt."

Jobbet kræver en god farvesans.

"I sidste uge havde jeg for eksempel nogle billeder med rigtig mange grønne planter på. Billedet havde et mærkeligt blåt skær, som jeg fjernede, så det kom til at se mere naturligt ud, som vi ser det med egne øjne".

"Så laver jeg et sherpaprint. Det er et prøveprint, som er det tætteste, man kommer på rigtigt tryk. Når redaktøren og art directoren har godkendt det, kan bladet sendes til tryk".

Råd til kommende grafikere

Alex mener, at der kan være stor forskel på den uddannelse, man får, alt afhængigt af, hvor man kommer i praktik.

"Man skal tænke over, om man vil være hos et webbureau, et reklamebureau eller en større eller mindre grafisk virksomhed."

"Der, hvor jeg var i lære som grafisk trykker, var vi kun tre medarbejdere. Det er jo meget forskelligt fra store grafiske virksomheder, hvor der bliver arbejdet på en helt anden måde".

"I en større virksomhed vil man kunne få en bredere uddannelse," afslutter Alex.

Siden sidst

Alex er i dag (2018) ansat som it-konsulent i Aller Press A/S.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler