interview med kommunal kommunikationschef
Artikel

Kommunikationschef

Claus Westergaard er 36 år og kommunikationschef i Holbæk Kommune. Han er uddannet cand. mag i dansk og kulturformidling.

”Mens jeg skrev speciale, arbejdede jeg som sportsjournalist for en webside. Min lyst som reporter fik jeg styret meget hurtigt. Når man har set 20-30 fodboldkampe, glæder man sig til at kunne se dem uden at skulle skrive om dem.”

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Jobbet lå i luften

Firmaet, der drev websiden, gik ned. Efter det var Claus rundt flere steder. Han var bl.a. omkring en sprogskole i København og et børneprojekt "Rygsækken" i Holbæk.

Fra 2005 til 2007 var han projektleder for sammenlægning af kommunens it: ”Det lå i luften, at vi skulle have en selvstændig afdeling for kommunikation, så det bød jeg ind på.”

”Tanken om at være leder kom først hen ad vejen i takt med de udfordringer, jeg mødte, og i takt med at jeg kunne præge processerne. Det har også udviklet mig personligt, tror jeg, fordi det har været muligt at flytte sig rundt i organisationen.”

Rammer for kommunikationsarbejdet

Claus skriver også selv til publikation, bl.a. pressemeddelelser.
Claus skriver også selv til publikation, bl.a. pressemeddelelser.

Claus bruger en del tid som leder for afdelingens otte medarbejdere. De laver kommunens webside, Holbæknettet, intraweb, pressekontakt og et personaleblad.

”Det er nødvendigt for at løfte den opgave, og jeg tror, det er sundt stadig at have fingrene nede i suppedasen i forhold til sine kolleger.”

”Siden kommunesammenlægningen i 2007 er arbejdet er blevet meget mere målrettet,” fortæller Claus. ”Vi har vi lavet en kommunikationshåndbog, så alle afdelinger i kommunen ved, hvordan de skal kommunikere på de forskellige medieplatforme. Vi har fået sat rammerne for kommunikationsarbejdet i Holbæk.”

Claus leder afdelingsmøder, hvor der gøres status på de opgaver, folk er i gang med. Desuden har han typisk nogle opgaver, som skal skrives. Der kan være to-tre møder med andre afdelinger i løbet af eftermiddagen, hvor kommunikationsafdelingen er involveret.

”Jeg kører hjem omkring klokken fire og hygger mig med familien. Og så sætter jeg mig igen en time eller to om aftenen, besvarer mails eller skriver en opgave.”

Efter udvalgsmøder og byrådsmøder onsdag og torsdag har Claus en særlig opgave: ”Jeg får en mail fra et medlem af direktionen med et udkast til, hvad man har besluttet. Det skriver jeg sammen til en artikel med udtalelser fra dem, der nu skal høres. Den bliver godkendt af kommunaldirektøren. Og så sender jeg den til vores byråd og vores direktion. Til sidst sender jeg den til pressen og lægger den på hjemmesiden. Og så er det godnat.”

Præget afdelingen fra starten

”Det er jo spændende, at jeg har været med til at præge afdelingen fra starten.”
”Det er jo spændende, at jeg har været med til at præge afdelingen fra starten.”

”Jeg har det lidt som fodboldspilleren Paolo Maldini, der blev i Milan hele sin karriere. Han mener ikke, at man som princip skal flytte sig fra det sted, hvor man har sikkerhed, og hvor ens faglighed bliver sat på spil.”

”Jeg har små børn, og det kan godt forenes med et job i det offentlige. Det betyder meget for mig med de gode rammer. Jeg lægger også vægt på disse ting for mine ansatte. Vi har mange unge med små børn, og det skal fungere.”

Fremtiden er lige om hjørnet

Claus er relativt ung i forhold til flertallet af kommunale kommunikationschefer og kunne godt forestille sig, at han på et tidspunkt ville noget andet og mere.

”Jeg er ret ydmyg i forhold til opgaven. Skulle jeg højere op i systemet, fx når børnene er blevet større, ville det fordre noget mere uddannelse fx i offentlig ledelse og forvaltning. Det skal man have helt ind under huden.”

Se oversigt over flere interview.