interveiw med klinisk diætist
Artikel

Klinisk diætist

Signe Friis på 28 er uddannet klinisk diætist og cand. scient. i klinisk ernæring.

Signe afsluttede sin sidste uddannelse i sommeren 2008 og blev ansat på Hvidovre Hospital i samme uge, som hun gik til den afsluttende eksamen.

Omveje til jobbet

”Jobbet er godt nok indtil videre kun et vikariat, der rækker til maj måned,” fortæller Signe. ”Desværre har de ingen ekstra stillinger lige nu, men man kan jo altid håbe, at der kommer nogle muligheder.”

Signe begyndte ellers sin karriere på arbejdsmarkedet et helt andet sted, nemlig som realkreditassistent. Men det fandt hun ud af, at hun ikke skulle være.

”Jeg har altid godt kunnet lide at have med mennesker at gøre, og jeg har også altid interesseret mig for mad, så det er nok sådan noget, der har haft indflydelse på mit endelige studievalg.”

For lidt og for meget

I sit daglige arbejde har Signe med patienter at gøre. Hun skal rådgive og vejlede patienter, der i forbindelse med en eller anden sygdom er afhængige af, at deres daglige kost bliver tilpasset deres sygdom.

”Det kan fx være nyopdagede diabetikere – altså folk med sukkersyge – eller folk som har for højt kolesteroltal og derfor skal have en kost, der ikke indeholder for mange af de forkerte fedtstoffer. Jeg har også nogle, der gerne vil tage på i vægt, og nogle der er overvægtige og skal tabe sig.”

Om eftermiddagen går hun på tilsyn på afdelingerne, hvor hun tager sig af de indlagte patienter.

Om formiddagen tager Signe sig af patienter, som ikke er indlagt.
Om formiddagen tager Signe sig af patienter, som ikke er indlagt.

”Det er ofte underernærede patienter, som skal sondemades, eller som ikke kan lide den mad, de får, og som vi derfor skal kræse lidt ekstra for. Disse patienter kommer fra hele hospitalet.”

Signes væsentligste arbejdsopgaver er centreret omkring patienterne med rådgivning og udarbejdelse af kostplaner, men hun holder også foredrag om ernæring for hospitalets sygeplejestuderende.

Hun har desuden ansvar for de klinisk diætiststuderende, som der er en til to af på hospitalet. ”Når de er her, har jeg ansvar for, hvad de skal lave, og holder midtvejs- og evalueringssamtaler med dem.”

”Mine øvrige samarbejdspartnere er de andre kliniske diætister – vi er fire – og så læger og sygeplejersker på afdelingerne.”

Den gode fornemmelse

For Signe er det patientkontakten, der tæller: ”Jeg kan rigtig godt lide at have med patienter at gøre, og at der både er nogle indefra og udefra. Det giver nogle forskellige opgaver."

"Hver patient er en selvstændig udfordring, fordi ingen er ens."
"Hver patient er en selvstændig udfordring, fordi ingen er ens."

"Man oplever vidt forskellige problemstillinger, både hvad angår sygdomme, og hvordan patienterne selv oplever deres situation.”

”Det er også rart at opleve samarbejdet med de andre personalegrupper – det at få noget til at lykkes med en patient er en god fornemmelse.”

Forebyggende arbejde

Lige nu kan Signe godt lide behandlingsarbejdet på et hospital. Hun nyder at få noget erfaring og være en del af et behandlingsteam, som udretter noget for patienterne.

”Jeg vil gerne være med til at sætte mere fokus på arbejdet med ernæring på afdelingerne, hvor mange patienter er underernærede, når de bliver indlagt.”

”Men man kan selvfølgelig også arbejde andre steder, hvor man beskæftiger sig mere med det forebyggende arbejde”, afslutter Signe.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Signe er i dag ansat som klinisk diætist i Roskilde Kommune.

Se oversigt over flere interview.