interview med kalibreringstekniker
Artikel

Kalibreringstekniker

Peter Andreasen er 50 år og uddannet Elektroniktekniker. Han arbejder hos Novo Nordisk i Bagsværd som kalibreringstekniker.

Kalibrering betyder, at man måler nøjagtigheden af noget. Peter sørger for, at måleinstrumenterne i laboratorierne på Novo Nordisk måler rigtigt.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Elektroniknørd

Peter har altid været interesseret i elektronik og tog en uddannelse som elektroniktekniker.

"Jeg var i praktik i et firma, der lavede kommunikationssystemer og senere på Niels Bohr Instituttet, hvor jeg byggede og testede udstyr, der skulle bruges på det europæiske atomforskningscenter CERN."

Peter har siden arbejdet i forskellige firmaer, hovedsageligt med måleteknik og kalibrering. For 12 år siden kom han til Novo Nordisk.

Små tolerancer

Det er helt afgørende, at måleinstrumenterne er nøjagtige.
Det er helt afgørende, at måleinstrumenterne er nøjagtige.

Rundt omkring i laboratorierne og produktionsafdelingerne står der et stort antal måleinstrumenter. Det kan fx være termometre eller apparater der måler gennemstrømningen af en væske.

Derfor bliver de tjekket med mellemrum, typisk en gang om året. Det sørger Peter og hans kolleger for. Peter arbejder især med termometre og tørblokkalibratorer: "En tørblokkalibrator er nærmest det modsatte af et termometer," forklarer Peter.

Det er en lille boks, der kan indstilles til en bestemt temperatur, fx 60 grader. Så kan man sætte et termometer ned i den for at se, om det også viser 60 grader. Tørblokkalibratoren bliver brugt rundt omkring på laboratorierne for at tjekke nøjagtigheden af termometrene. Men selve tørblokkalibratoren skal også tjekkes.

"Jeg tester tørblokkalibratoren med nogle termometre, som er meget nøjagtige. Det foregår ved at jeg laver en række målinger af temperaturen ved forskellige indstillinger. Derefter regner jeg gennemsnittet og spredningen ud for at kunne vurdere, som tørblokkalibratoren er nøjagtig nok."

Måleinstrumenterne har hver deres tilladte fejlmargen. Hvis apparatet overskrider grænsen for unøjagtighed, er det vigtigt, at det laboratorium, der bruger apparatet, får hurtigt besked: "Det betyder jo, at de ikke vil kunne regne med deres resultater siden sidst, apparatet blev tjekket."

Oftest ligger unøjagtigheden heldigvis under grænsen. Peter udarbejder et såkaldt certifikat, som dokumenterer apparatets nøjagtighed. Det tager typisk en dag at kalibrere et apparat.

Andre arbejdsopgaver kan være at hjælpe rundt omkring i laboratorierne og produktionsafdelingerne med spørgsmål om måleteknik og kalibrering. Oftest foregår det via telefon, men en gang imellem tager Peter selv hen og rådgiver kollegerne.

"Jeg underviser også en gang imellem laboranter, procesteknikere og lokale kalibreringsfolk i måleteknik og dokumentation," siger Peter.

Rart at hjælpe

Peter synes, han har et godt arbejde, der er fagligt udfordrende.
Peter synes, han har et godt arbejde, der er fagligt udfordrende.

"Det er et meget selvstændigt job. Jeg tilrettelægger stort set selv min arbejdsdag."

Det er også en tilfredsstillelse at hjælpe folk: "Det er en belønning i sig selv, at folk bliver glade for at få løst et problem."

Specialist

Peter kunne godt tænke sig at tage en videreuddannelse, så han kan blive kvalitetsspecialist.

Uddannelsen vil give ham værktøjer og overblik til at kunne udføre kontrolbesøg hos underleverandører og i andre afdelinger i Novo Nordisk, især inden for måleteknik. Ved disse kontrolbesøg tjekkes afdelingernes systemer, procedurer og dokumentation.

Peter går tilbage til sit laboratorium, han har en tørblokkalibrator, der skal tjekkes.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Peter er i dag (2018) stadig ansat hos Novo Nordisk som specialist i måling og kalibrering, såkaldt metrologist.

Se oversigt over flere interview.