interview med jordemoderstuderende
Artikel

Jordemoderstuderende

Karin Bredahl på 29 år er jordemoderstuderende og er i øjeblikket i praktik på Rigshospitalets fødselsgang. Hun er næsten færdig med sit studium og er ved at gøre sig klar til en måneds ophold hos en jordemoder i Mexico.

Som jordemoder skal man kunne tåle den tætte kontakt med den fødende. Kan man det, er det fedt at være jordemoder, mener Karin.

Fra psykolog til jordemoder

Karin sidder på sengen i en fødestue og lytter til sirenerne uden for vinduet. "Ja, sådan er det at arbejde på Danmarks største hospital. Man hører hele tiden sirener."

Karin er i gang med sin sidste praktik på Rigshospitalet. Herefter venter den sidste afsluttende opgave, bachelorprojektet. Men jordemoderstudiet er ikke hendes første møde med uddannelsesverdenen.

Efter tre års studier på psykologistudiet ved Aarhus Universitet besluttede Karin sig for at skifte studium. "Psykologi var ikke noget, som jeg i mit hjerte brændte efter. Det forfulgte mig i tre år, at jeg ikke kunne mærke den der helt vilde lyst til faget."

"Jeg har altid været draget af arbejdet inden for hospitalsvæsenet, og jeg blev også tiltrukket af jordemoderstudiets håndværksmæssige del og det at få den mere akutte virkelighed ind i mine studier og i mit arbejdsliv. Hvor jeg synes, at psykologien til tider er mere virkelighedsfjern. Der var for meget snak og for lidt handling."

Nyt studium

På jordemoderstudiet starter man meget naturligt fra bunden og går i skole i et halvt år, inden man skal ud i den første praktik. Praktikken ligger lige efter 1. semester, og derfor er der mange ting, som skal læres på studiets første del.

"Man starter med at have noget anatomi og fysiologi, som er læren om kroppens opbygning, og hvordan den fungerer. Vi gik uden om nogen ting, som man ikke behøver at vide noget om, når man skal være jordemoder, fx hvad knoglerne i foden skal bruges til."

"Vi gik også i gang med det fag, der hedder jordemoderkundskab, og det er selvfølgelig det fag, som fylder mest på uddannelsen. Der starter man også lidt fra bunden af med graviditeten, med hvordan en graviditet udvikler sig osv. Hvordan ændrer kvindens krop sig, og hvad skal man deraf tænke på i en graviditet?"

Karin med et lytterør
Jordemødre bruger en del tid på at undersøge de gravide.

"Vi havde rigtig mange fag på det halve år; der var både samfundsmæssige fag, sociologiske og kulturelle emner, embryologi, som handler om fosterets udvikling osv. Så i det første semester havde vi drøntravlt, og der skal man altså spidse blyanten."

"Og så var der jo eksamen. Vi var til eksamen efter de første 2 måneder. Alle ens venner spørger, om det kan være meningen, at man skal til eksamen allerede i november. Men det skulle vi! Fagene afsluttes undervejs."

Den første fødsel

Uddannelsen har indbygget en uges introduktionspraktik, hvor de studerende bliver sendt ud allerede efter et par måneder.

"Jeg kom ud på Hvidovre Hospital, og jeg vidste nærmest ikke, hvad der var op og ned. I den uge skulle jeg følge en jordemoder med hænderne på ryggen og ikke gøre eller sige så meget."

"Jeg kan tydeligt huske den første fødsel, som jeg var med til; den glemmer man aldrig. Jeg har egentlig ikke set så meget om fødsler på tv, så det var virkelig en kæmpe oplevelse at være med til. På den uge fik jeg set 3 fødsler, så jeg var meget heldig."

"Vi blev forberedt på, at man kunne blive dårlig, bange eller at man ikke kunne tåle at se blod. Men jeg kom fint igennem det og nærmest med armene over hovedet."

"I den 'rigtige praktik' stod jeg ved de første mange fødsler bare lidt ved siden af. Jeg snakkede med parret, holdt i hånd osv. Man skal allerførst vænne sig til bare at stå ved siden af en fødeseng og holde ud at se på, at der er et andet menneske, som har det rigtig dårligt og har ondt."

"Langsomt kommer man mere og mere ind i fødslerne og får fingrene i det bogstaveligt talt. Jeg var med til at mærke på maverne og se, hvordan børnene ligger derinde."

Karin taler med en anden jordemoder på fødeafdelingen
Så længe Karin er under uddannelse, så er der altid en jordemoder på vagt til at støtte hende.

"Først efter ca. 10 fødsler begyndte jeg rigtigt at få hænderne med, når en jordemoder tog imod babyerne. Der stod hele tiden en jordemoder bagved, som hjalp og guidede mig, så jeg ikke gjorde noget, der var forkert eller farligt."

Mexicanske fødsler

På den sidste del af jordemoderuddannelsen ligger der en såkaldt valgfri periode, hvor man fx kan tage et kursus i tropemedicin eller en praktik på en lille fødeafdeling på Bornholm eksempelvis. Det skal bare have noget med jordemoderfaget at gøre.

"Jeg har valgt at tage til Mexico, fordi jeg før har rejst der og kan forstå og tale spansk. Via en dansk jordemoder har jeg fået kontakt til en jordemoder i Mexico, som gerne vil have besøg af mig i en måneds tid."

Karin fortæller, at der i Mexico fx ikke er samme smertelindring tilgængelig som i Danmark. "Efter at have været her på Rigshospitalet med alle dets faciliteter, så kunne det være spændende at se den stik modsatte side for bl.a. at få perspektivet: 'Hvordan er en fødsel, når vi ikke kan eller vil ændre på forholdene.'"

Privatpraktiserende jordemoder

"Rygterne lyder, at man som nyuddannet ikke er sikret en fastansættelse, men at man ofte starter med et vikariat. Det er ok. Jeg føler mig rimelig sikker på at få job med det samme. Man hører i hvert fald jævnligt, at der mangler jordemødre her og der."

"Man kan godt arbejde som privatpraktiserende jordemoder her i Danmark. De fødende kommer hos den samme jordemoder og betaler for hele forløbet. Det betyder, at man skal være jordemoder 24 timer i døgnet, og derfor er der flere jordemødre, som går sammen og laver en privatklinik."

"Jeg har selv lyst til at blive herinde på Rigshospitalet og arbejde som jordemoder. Det er spændende at være på en specialafdeling, som det jo er. For der sker så mange forskellige ting, og jeg lærer en masse. Senere kan jeg jo prøve at arbejde et andet sted."

Råd til spirende jordemødre

"Generelt skal man tænke sig godt om, inden man vælger et fag. Og med det her fag kan det være lidt svært at få et indblik i det, førend man står midt i en fødsel."

"Faget er lidt idealiseret bl.a. på grund af det høje snit. Men det er krævende, og man skal også være god til at gå i skole. Man skal have lyst til at lægge mange kræfter i sit arbejde og være god til at være sammen med andre mennesker."

"Man skal især have lyst til at give en masse af sig selv til nogen, der har brug for det, når de føder. Det er enormt vigtigt, at man kan tåle at have en tæt kontakt til folk, når man står ved fødslerne. For det er det bedste, man kan give de fødende. Men jeg kan godt anbefale det - det er meget fedt at være jordemoder."

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler