interview med kommunal jobkonsulent
Artikel

Jobkonsulent

Annette Grøn ønskede sig tilbage til et fast geografisk arbejdssted med kolleger og til igen at arbejde med målgruppen 18-25-årige. Det kunne hun opnå ved at blive jobkonsulent.

Annette Grøn, 53 år, er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom og har desuden en diplomuddannelse i vejledning og supervision. Hun er ansat som jobkonsulent i Holbæk Kommune.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Erfaringer med til jobbet

”Oprindeligt er jeg uddannet ernærings- og husholdningsøkonom med speciale i diabetes-vejledning. Jeg har arbejdet som støttepædagog, været ekstern underviser på en sygeplejeskole og i tre år været lærer i hjemkundskab i folkeskolens 6.-10. klasse.

I rigtig mange år underviste Annette på produktionshøjskoler, hvor hun også var leder. Senest var hun uu-vejleder i fire år, indtil hun for halvandet år siden blev jobkonsulent.

Mange møder med mennesker

”Her sidder jeg med de 18-25-årige og en gang imellem nogle op til 30 år,” fortæller Annette.

Dagen rummer samtaler med borgere og samarbejde med tilbudssteder og med lærere og praktiksteder. ”Vi tager os af de arbejdsmæssige ting, ikke de sociale. Vi vurderer om de unge reelt kan påtage sig et arbejde.”

Annette har været langt omkring, før hun blev jobkonsulent.
Annette har været langt omkring, før hun blev jobkonsulent.

Annette sidder med en gruppe af ledige, der ikke aktuelt er til rådighed for arbejdsmarkedet af en eller anden årsag. ”Det kan være, de skal have en periode på et halvt år, inden de er klar igen. Det kan også være, at man efterhånden finder ud af, at her er nogle svære ting, og så skal vi måske kigge i retning af en revalidering eller for-revalidering.”

I tre af de såkaldte match-grupper er reglen, at ledige, som kan, skal gå i gang med en uddannelse: ”Vi finder ud af, om den unge er klar til uddannelse, og hvad det eventuelt skal være? Hvor ligger dine kompetencer og hvad er det, du eventuelt mangler, for at du kan nå dertil.”

”Unge har generelt et ønske om uddannelse, de fokuserer bare nogle gange for meget på, hvor svært det er. For nogle er det svært, men der findes jo særligt tilrettelagte uddannelser, og erhvervsskolerne skal hjælpe dem, der har svært ved det.”

Annette finder ud af, hvad der er den unges eget arbejdsperspektiv, hvordan de personlige og faglige kompetencer er, samt hvordan netværk, økonomi og helbred har det.

Annette mener, at Jobcentret hele tiden afspejler, hvad der foregår ude i samfundet.
Annette mener, at Jobcentret hele tiden afspejler, hvad der foregår ude i samfundet.

Lovgivningen skifter hele tiden, og det er nødvendigt at holde sig ajour med reglerne. Hver torsdag holder jobkonsulenterne et møde med deres faglige leder, som opdaterer dem: ”Ellers må vi selv holde os orienteret,” siger Annette. ”Jeg er så heldig at sidde overfor en socialrådgiver, der kan give mig sparring hele tiden.”

At se mennesker rykke

For Annette er arbejdet med dem, der har svært ved at hægte sig på arbejdsmarkedet perfekt: ”Det er spændende at se mennesker rykke. Og undersøge, hvad det er, der får dem til at rykke? Og så er det dejligt at få kolleger, man kan samarbejde med.”

Hun peger på, at der er meget kort vej fra de politiske beslutninger via lovændringer ned til praksis.

Fremtiden er i hus

Annette er glad for at være på jobcentret og kunne godt tænke sig at blive de sidste 10-15 år af sit arbejdsliv: ”Der er flere i systemet med min uddannelse. Den har vejledningsperspektivet i sig og en bred samfundsmæssig orientering.”

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler