interview med kommunal it-medarbejder
Artikel

It-medarbejder

I Randers Kommune er der ca. 9.000 ansatte. De 4.000 af dem er it-brugere fordelt på 130 institutioner, og der er i alt omkring 3.000 computere. Derfor er der behov for en it-afdeling, som kan servicere de mange brugere.

Kurt Frydendal er 55 år og uddannet kommuneassistent. I sit job servicerer han kommunens medarbejdere, bl.a. udskifter han årligt 900 computere.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Fra før computeralderen

Kurt tog en uddannelse til kommuneassistent og er udlært fra kasserer- og fogedkontoret i Viborg Kommune. Siden tog han en HD-uddannelse og fik arbejde ude i det private.

”Jeg blev uddannet før computerens tid, men kom alligevel til at arbejde som programmør. Jeg var ansat i et konsulentfirma og havde kommunerne som kunde, hvor vi lavede programmer til økonomi og løn.”

Efter at have været ude i det private et stykke tid vendte Kurt tilbage til at arbejde for en kommune.

”Da jeg for 14 år siden startede i Randers Kommune arbejdede jeg som it-konsulent med det, man kalder Second Level Support. Jeg tog ud til fx skoler og plejehjem, hvor jeg servicerede brugerne og hjalp dem med de problemer, de havde med deres computere.”

Jord under neglene

Overordnet set skal Kurt lede og fordele de opgaver, der er i afdelingen.
Overordnet set skal Kurt lede og fordele de opgaver, der er i afdelingen.

”Der skal skiftes 900 computere ud hvert år, og det i sig selv er et stort arbejde. Derfor tager jeg også selv ud til brugerne og får ”jord under neglene”, selv om jeg er blevet leder her i afdelingen.”

Derudover er der også en del strategiplanlægning, hvor han sammen med it-chefen finder ud af, hvilke systemer de skal bruge, og hvordan man kan lette arbejdet for kommunens medarbejdere i deres daglige arbejde med it-systemerne.

Kurt er mellemleder og er derfor med i ledelsesgruppen, som tager mange overordnede beslutninger, hvad angår it i kommunen. Samtidig er han også daglig leder for 11 it-konsulenter og it-supportere, som hjælper medarbejderne i Randers Kommune.

Kurt skal også være problemknuser i hverdagen. ”Jeg fungerer nærmest som coach for mine medarbejdere. Når der er nogle problemer, som de ikke kan løse, så kommer de til mig, og jeg hjælper dem med at finde frem til en løsning.”

Mangfoldighed og forskellighed

Kurt er leder i it-afdelingen. Alligevel er han ofte selv ude hos brugerne
Kurt er leder i it-afdelingen. Alligevel er han ofte selv ude hos brugerne

Mangfoldigheden og forskelligheden i arbejdsopgaverne er nogle af kodeordene for Kurt. Det er de ting, der gør, at han er glad for sit job og har arbejdet med det samme område i så mange år.

”Samtidig kan jeg godt lide, at vi altid er på forkant og bruger den nyeste teknologi hele tiden. Det gør jobbet sjovere, end hvis vi skulle vedligeholde gammelt udstyr.”

Mange flere projekter

Af andre store projekter i Randers Kommune, som Kurt er involveret i, er indførelsen af IP-telefoni, dvs. telefoni via internettet. Der er et mål om at få sat 3.000 telefoner op i løbet af i år.

”Jeg er som sådan ikke selv involveret i projektet, men det er mit overordnede ansvar, at det sker. Der er en projektleder, som tager sig af arbejdet, og hun kommer kun til mig, hvis der er problemer.”

Der kommer helt sikkert mange nye projekter for Kurt i løbet af de sidste år, hvor han stadig arbejder i Randers.

Se oversigt over flere interview.