interview med HR-konsulent i offentlig virksomhed
Artikel

HR-konsulent

28 årige Thomas Hasselgaard Larsen er nyuddannet og HR-konsulent i en offentlig virksomhed.

Arbejdsopgaverne spænder fra at udarbejde stillingsopslag til teoretisk analyse af forandringsprocesser. Thomas prøver det hele allerede i sit første job.

Alsidige opgaver

Det kan godt være svært at gennemskue, hvad en Human Resource eller HR-konsulent egentlig laver. Umiddelbart kunne det se ud som om, at firmaerne bare har givet personalemedarbejderen en engelsk titel. Men sådan er det ikke.

"Der er en stor diskussion inden for faget om, hvornår det er en personaleafdeling, og hvornår det er en HR-afdeling. Som jeg ser det, så laver en personalekonsulent mest den administrative del som lønregnskab og personalespørgsmål. Alt det laver en HR-medarbejder i nogle tilfælde også, men en HR-konsulent har også udviklingsopgaver," siger Thomas Hasselgaard Larsen.

Thomas er HR-konsulent i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Og for ham er det afgørende ikke titlen, men de arbejdsopgaver, der følger med at være HR-konsulent og ikke personalekonsulent.

"Mine opgaver er utrolig forskellige. Jeg arbejder med administrative sager og tager fx stilling til, hvordan et stillingsopslag skal se ud, hvad der skal stå i personalehåndbogen, hvordan vi griber en forandringsproces an osv."

"Oven i det kommer så udviklingsopgaverne. Det kan være at udarbejde et koncept for resultatbelønning, talentudviklingsprogrammer og planlægning af lederseminarer. Jeg ville ikke have søgt stillingen, hvis der ikke var udviklingsopgaver."

Kommer vidt omkring

Det er Thomas' første job, siden han blev færdig med sin uddannelse.

"Mit udgangspunkt var, at jeg ville prøve det hele i løbet af min karriere, men at jeg skulle få lov til det allerede i mit første job, er jeg glad for. Det har været spændende at arbejde med så mange forskellige opgaver. Indimellem har jeg også opgaver, som egentlig ikke er HR-opgaver, men opgaver på tværs i organisationen."

Foto af Thomas, der arbejder med intranettet
HR-afdelingens afsnit på intranettet får nye oplysninger.

Der er 340 medarbejdere i den høje bygning på Toftegårds Plads i København, hvor HUR ligger. Selv om Thomas gerne ville, er det umuligt for ham at kende alle medarbejderne, men han prøver så vidt muligt at komme i alle afdelingerne.

"HR-folk kommer meget rundt i virksomheden og får et godt indblik i, hvilke problemer der er i de forskellige afdelinger. Du er simpelthen nødt til at komme ud i afdelingerne, ellers ved du ikke, hvad der foregår, og så kan du ikke lave dit arbejde godt nok. Jeg er ofte i kontakt med cheferne og har hele tiden føling med, hvad der sker."

Økonomisk forståelse

Det er ti måneder siden, Thomas blev ansat. Han begyndte oprindelig sin uddannelse på Aarhus Universitet, hvor han læste økonomi og tog sin bachelorgrad. Derefter valgte han at skifte til Handelshøjskolen i København for at tage en kandidatoverbygning i Human Resource Management. To områder som umiddelbart kunne se ud til at ligge langt fra hinanden.

"Min styrke er netop, at jeg har den økonomiske forståelse og et helhedsbillede af, hvad der sker i virksomheden. Uden den økonomiske del kan det hurtigt blive HR for HR-arbejdets skyld og ikke for at tjene penge, som virksomhederne jo skal.

Det er en styrke, som kommer Thomas til gode i dagligdagen.

"Når jeg laver ting til direktionen, så får jeg det økonomiske aspekt med ind. Jeg synes, at mine ideer bliver modtaget ret godt, netop fordi jeg også har tænkt det økonomiske aspekt ind i mine forslag."

Selv om Thomas syntes, at økonomi var spændende, fandt han efterhånden ud af, at hans styrker lå et andet sted.

"På universitet blev jeg klar over, at det, jeg var god til og havde interesser for, var organisations- og medarbejderudvikling. Derfor var det naturligt for mig at flytte til København og begynde på Handelshøjskolen, hvor der er en Human Resource-uddannelse."

Teori og praksis

Foto af Thomas, der kigger i medarbejderblad
Thomas er også involveret i produktionen af medarbejderbladet.

Hvor økonomistudiet var temmelig teoretisk, så gav tiden på Handelshøjskolen større mulighed for at arbejde med praktiske problemstillinger.

"Det var et stort skift at komme fra Aarhus Universitetet til Handelshøjskolen i København. På universitetet passer du dig selv, og du har ingen kontakt med virksomhederne. På HRM-studiet får du lidt mere af virkeligheden med. Du har stor mulighed for at være mere praktisk i din tilgang til studiet, fx ved at lave dine opgaver i samarbejde med en virksomhed."

"På HRM-studiet skal du hele tiden tænke på, hvordan virksomhederne kan bruge det, du laver. Jeg har bestræbt mig på ikke at ende med at arbejde for teoretisk. Folk skal kunne forstå, hvad jeg laver og kunne bruge det."

Til sin kandidatafhandling interviewede Thomas og hans specialemakker fire virksomheder omkring deres brug af et værktøj til HR-målinger. De så på virksomhedernes erfaringer og undersøgte, hvordan de kunne gøre værktøjet bedre.

Analyse og politik

At kunne gennemskue potentielle problemer og finde løsninger har Thomas lært på Handelshøjskolen.

"Under din uddannelse lærer du at se problemer, komme med forslag til løsninger og analysere opgaver i virksomheden. Du får forskellige metoder. De metoder kan bruges bredere i virksomheden og ikke kun i HR-arbejde."

Thomas havde ud over teorien også lidt praktisk erfaring, inden han mødte på arbejde første dag. Gennem sin studietid på handelshøjskolen havde han et job i en HR-afdeling.

"Mine erfaringer fra mit studiejob betød, at jeg var fuld af selvtillid, da jeg kom her. Opgaverne mindede lidt om dem, jeg havde lavet tidligere. Der er naturligvis mange ting, jeg ikke anede noget som helst om, og det kan godt virke skræmmende, men du lærer hurtigt, hvordan du improviserer og analyserer en bestemt situation."

Hovedstadens Udviklingsråd er en offentlig virksomhed, som blev oprettet i 2000 for at koordinere udviklingen mellem kommunerne og andre myndigheder i hovedstadsområdet. At arbejde i en organisation, som er styret af politikere, er med til at gøre arbejde ekstra spændende.

"Jeg har fået utrolig meget ud af at arbejde i en politisk organisation. Det har været spændende at se det politiske spil. Kan du få tingene til at ske i en politisk organisation, så kan du få dem til at ske alle steder. I en politisk organisation skal du tænke lidt større. Det er vigtigt at finde ud af, om der er politisk opbakning til de forslag, du måske har. Der er utrolig mange interesser, du skal tage hensyn til."

I fremtiden får Thomas andre interesser at tage hensyn til. Når han engang skal videre i sin karriere, vil han gerne være HR-chef. Et job med endnu flere udviklingsopgaver.

Se oversigt over flere interview.