interview med hospitalsfysiker
Artikel

Hospitalsfysiker

Esben Svitzer Yates er 27 år og uddannet cand.scient. i kemi og fysik samt hospitalsfysiker. Han er ansat på Århus Sygehus.

I gymnasiet syntes Esben, at fysik og kemi var rigtig sjovt, og derfor blev det de fag, han valgte at gå videre med på universitetet. Men på universitetet fandt han ud af, at især fysik var svært, derfor valgte han kemi som hovedfag og fysik som sidefag.

Masser af fysik

Midtvejs inde i studierne læste Esben om uddannelsen til hospitalsfysiker, som er en overbygningsuddannelse, der varer 3 år, efter at man er færdig med sin uddannelse på universitetet.

”Jeg syntes, at det lød rigtig spændende, så efter universitetet søgte jeg en uddannelsesstilling som hospitalsfysiker i en røntgenafdeling på Århus Sygehus og fik den. Senere rykkede jeg over i Onkologisk afdeling.”

Halvdelen af tiden arbejder Esben i afdelingen, og resten af tiden bruger han på uddannelsen. ”Et par gange om året bliver vi sendt af sted på kurser, og så er der en del intern oplæring og kurser her i Århus.”

Strålers dosering

Esbens arbejde består i at lave dosisplanlægning. Det vil sige, at han i samarbejde med lægerne planlægger kræftpatienters strålebehandling.

”Jeg skal sørge for, at strålekanonerne rammer det rigtige sted på patienten og med den rigtige styrke."
”Jeg skal sørge for, at strålekanonerne rammer det rigtige sted på patienten og med den rigtige styrke."

"Vi bruger 1-3 timer på at planlægge strålingsforløbet for en patient. Og derefter tjekker mine kolleger mit arbejde og jeg deres for at sikre, at planen er korrekt.”

I særlige situationer er Esben med ude ved strålekanonerne, når patienterne kommer til behandling: ”Sygeplejerskerne kan ønske at diskutere forhold med os, inden de går videre med behandlingen. Fx hvis patienten er blevet større eller mindre siden sidst, og de er usikre på, om de rammer det, de skal ramme.”

En anden af Esbens opgaver er at måle stråleniveauerne ved de nye strålekanoner, som er stillet op på afdelingen. Han skal sørge for, at den ikke er skadelig for de mennesker, der arbejder i nærheden af den.

Esben arbejder i dagtimerne, men når han er helt færdig med uddannelsen til hospitalsfysiker, så vil han også ind imellem have aftenvagter, da der også arbejdes med strålebehandling om aftenen.

Trods alt godt for patienten

”Jeg er glad for at have mange kolleger her i afdelingen - der er et højt fagligt niveau. Derudover er der en god vekslen mellem faste opgaver og projekter med anderledes opgaver.”

Det kan være en udfordring at skulle huske på alle de forskellige behandlingsplaner.
Det kan være en udfordring at skulle huske på alle de forskellige behandlingsplaner.

Men det sværeste for Esben er, når det er børn, som skal have strålebehandling: ”Man skal huske sig selv på, at man hjælper de her mennesker, selvom det nogen gange kan være hårdt at være vidne til.”

Fremtiden, tja

Der er ikke mange hospitalsfysikere i Danmark, så der er mange muligheder, specielt hvis man gerne vil forske. ”Jeg er ikke sikker på, om jeg har lyst til at forske engang i fremtiden. Men man kan sige, at jeg har gode muligheder for det, hvis det er det, jeg vil en dag.”

Esben er glad for sit arbejde i Onkologisk afdeling, og han har mange spændende opgaver og udfordringer i sin hverdag, så han har ikke ønsker om noget andet lige nu.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Esben er i dags Medical Physicist på Aarhus Universitets Hospital.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler