interview med fysioterapeut
Artikel

Fysioterapeut

Claus Svenningsen er fysioterapeut på en privat klinik. Han synes, at det er et alsidigt job med stor frihed.

For Claus, der selv er kajakroer, er det særligt fysioterapiens muligheder for skadesbehandling, der er spændende. På Albertslund Fysioterapi behandler han både sportsskader og genoptræner patienter.

Interesse for kroppen

Efter gymnasiet arbejdede Claus i en børnehave, hvor der var en afdeling for handicappede børn. Til afdelingen var der knyttet en fysioterapeut, som trænede med børnene, og det var med til at vække Claus' interesse for fysioterapien.

Claus har også roet kajak i mange år og har gennem sin sport fået kendskab til skadesbehandling. "Rent egoistisk læste jeg også til fysioterapeut for at lære kroppen at kende på et personligt plan".

Han havde også overvejet at læse medicin. "Men medicinstudiet stod for mig som et meget akademisk studium i forhold til fysioterapi, som havde mere klasseundervisning og et mere trygt studiemiljø."

Efter uddannelsen til fysioterapeut fik Claus job på et genoptræningshospital for patienter med rygmarvsskader. Her var han et halvt år og har siden arbejdet på en privat klinik for fysioterapi.

Det var noget af en omvæltning at komme fra studielivet og ud i et rigtigt job. Claus synes, at hans uddannelse var meget bred, og han kunne godt have ønsket sig nogle mere konkrete værktøjer. Både til afdækning af patientens symptomer og til behandling af de mest almindelige problemer.

Hvor gør det ondt? - Claus undersøger ankelen på en patient
Claus undersøger ankelen på en patient.

"Nogle patienter kan beskrive meget nøjagtigt, hvor de har ondt og hvornår. Andre er helt blanke. Jeg skal finde ud af, hvad der relevant og hvilken behandling, man skal sætte ind med."

En typisk dag

Dagen starter klokken 7 med et par almindelige patienter. "Derefter har jeg holdtræning. Det er nogle faste patienter, som kommer hos os og laver konditionstræning, styrketræning og balancetræning. Der er typisk 2-5 ad gangen. Jeg tilretter deres træningsprogram og giver dem inspiration."

"Vi har også hjemmebehandling, hvor vi kører hjem til patienterne. Det er hvis folks handicap gør, at de ikke kan komme her på klinikken. Det kan fx være folk med en hjerneskade efter en blodprop i hjernen eller nogen der lider af svær sklerose, som er en sygdom, hvor nervefibre i hjernen og rygmarven er beskadiget".

Redskaber til behandling

Claus bruger bl.a. ultralyd til overbelastningsskader og et kortbølgeapparat, som giver varme til gigtplagede patienter. "På briksen laver vi udspænding, massage og manipulationer, som populært sagt er knæk og bræk af ryggen og nakken."

Træning er også et vigtigt redskab i arbejdet: "Lige meget hvilken skade man har, er en eller anden form for genoptræning hensigtsmæssig."

Træning - Claus demonstrerer en såkaldt crosstrainer
Claus demonstrerer en såkaldt crosstrainer.

"Men der, hvor jeg virkelig rykker patienten, er omkring information om skaden eller sygdommen og om hvilke ting i patientens hverdag, der eventuelt skal ændres, fx arbejdsstillinger og brug af hjælpemidler."

"Samtalen med patienten synes jeg i virkeligheden er det vigtigste. I forhold til læger tror jeg, at vi kommer mere 'under huden' på patienterne. Vi er typisk sammen med patienten i 20 minutter, og det er meget i forhold til en læge."

Privat klinik eller hospital?

Der er stor forskel på at være fysioterapeut på en privat klinik og på et hospital: "Da jeg var på hospital, havde jeg kun 4 patienter om dagen. Resten af tiden gik med administrativt arbejde, møder med læger osv. Her på klinikken ser jeg op til 20 patienter på en dag, og kun ca. 10% af tiden går med administrativt arbejde."

Andre forskelle er i arbejdsvilkår og løn: "Når man arbejder på en privat klinik, skal man selv betale pensionsbidrag og eventuel barsel, og man får ikke løn ved sygdom, kun dagpenge. Jeg er et selvstændigt enkeltmandsfirma, der er tilknyttet klinikken her. Jeg tjener kun penge, når jeg arbejder, så jeg er ikke sikret en bestemt indtjening. Hvis man ikke er syg så tit, tjener man til gengæld mere end på et hospital."

"Jeg kan også tage fri, som jeg vil, bare jeg aftaler det med mine patienter. Den frihed, synes jeg, er altafgørende. Lige nu arbejder jeg fx kun tre dage om ugen fra klokken 7 til 18. Så holder jeg fri de andre dage. Men jeg betaler selv for det, så man skal være god til at lægge penge til side i de perioder, hvor man tjener meget."

Nye udfordringer

Efter nogle år som fysioterapeut havde Claus brug for nye faglige udfordringer, så han besluttede sig for at læse medicin.

"Formålet er selvfølgelig at blive færdig med medicinstudiet, og så vil jeg gerne være almenpraktiserende læge. Men jeg tager et semester ad gangen, og måske stopper jeg, når jeg har fået en bachelor i medicin."

Med arbejde og familie er det svært at læse på fuld tid, men Claus håber at kunne være færdig som læge om ca. 5 år. Han kan allerede mærke, at den nye viden, han får på medicinstudiet, gør ham bedre til jobbet som fysioterapeut.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler