interveiw med speciallæge i obstetrik
Artikel

Fødselslæge

Heidi Sharif er 46 år. Hendes uddannelsesbaggrund er en kandidat i medicin, en speciallægeuddannelse plus ph.d. i gynækologisk cancer.

Allerede som otteårig gik Heidi rundt og sagde, at hun ville være læge. I dag har hun sammen med en vicechefjordemoder ansvaret for fødeafdelingen på Rigshospitalet.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Lang vej til jobbet

I gymnasiet fandt Heidi ud af, at det særligt var gynækologien, der optog hende: ”Jeg syntes, det var smaddersjovt at lære om forplantning og reproduktion, så jeg var ret hurtigt sporet ind på, at det var det, jeg skulle arbejde med.”

I løbet af lægeuddannelsen var Heidi en måned på fødeafdelingen på Rigshospitalet. ”Her blev jeg bekræftet i, at det var det, jeg skulle,” fortæller Heidi, der blev færdiguddannet i 1991.

Efter at have overstået den obligatoriske turnus, fik hun arbejde på gynækologisk afdeling. Der var hun læge i en årrække, før hun fik en kursusstilling. Oftest går der otte-ti år, før det sker.

Heidi underviser personalet i fx fosterovervågning.
Heidi underviser personalet i fx fosterovervågning.

Inden sin kursusstilling brugte hun blandt andet tre år på at skrive en ph.d. om gynækologisk cancer hos Kræftens Bekæmpelse.

”En kursusstilling har man i fire år, før man kan blive speciallæge. Man bliver undervist, og der er nogle helt faste retningslinjer for, hvad man skal igennem af operationer, og hvad du skal have prøvet af fx tvillingefødsler,” forklarer Heidi, som endte med at blive speciallæge på fødeafdelingen.

Vagter nat og dag

”Jeg tager mig af den daglige overvågning af fødegangen, dvs. jeg gennemgår alle fødselsforløb. Hvis jeg ikke selv har været involveret i dem, kigger jeg dem igennem på papiret for at se, om de er gået, som de skal.”

Heidi underviser personalet i fx fosterovervågning. ”Og så laver jeg selvfølgelig almindeligt fødegangsarbejde. Jeg foretager kejsersnit eller lægger sugekopper, hvis børnene ikke kan komme ud af sig selv.”

Heidi er dagligt med til fødsler, på nær en dag om ugen, hvor hun har konsultationstid for ambulante patienter: ”Det er de gravide, der har komplikationer i graviditeten. De raske gravide går kun til jordemødrene.”

”Vi skal både tage hånd om den gravide kvinde, men også hendes barn. Nogle gange er moderen måske syg, så hun bliver nødt til at få kejsersnit meget før tiden, mens barnet havde haft bedre af at blive i maven. Det er en opvejning af ting, som der tit ikke er noget facit på,” fortæller hun.

Heidi samarbejder tæt med jordemødrene: ”Det er dem, der varetager fødslerne. Men de kalder på os, hvis der er noget, de ikke er trygge ved, for det er speciallægen, der står med ansvaret.”

Heidi har mest dagvagter, men også aften/nattevagter og arbejde i ca. hver fjerde weekend.
Heidi har mest dagvagter, men også aften/nattevagter og arbejde i ca. hver fjerde weekend.

Vagternes længde spænder fra syv timer i dagvagterne til 24 timers nattevagter. Derudover har hun indimellem tilkaldevagter, hvor hun kan ringes ind på en halv time, hvis der bliver brug for det.

Et privilegium

”Det er jo et utroligt privilegium at være med til nogle af de største begivenheder, der opstår i patienternes liv.”

”Og så er det en enormt spændende proces at være med til fødsler og se, hvordan naturen af sig selv kan klare rigtig mange ting,” siger hun.

Heidi lærer noget hver dag: ”Man ser nye patientforløb, og man bliver hele tiden bedre til at vurdere situationerne og vælge de rigtige løsninger.”

Fremtiden

På nuværende tidspunkt har Heidi svært ved at forestille sig, at hun skal forlade klinikken helt: ”Jeg kunne dog godt forestille mig at få noget mere organisatorisk arbejde,” siger Heidi. ”Men jeg håber, jeg skal blive her til pensionen,” griner hun.

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Heidi Sharif er i dag (2018) klinikchef for Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler