interview med ergoterapeut
Artikel

Ergoterapeut

Uddannelsen som ergoterapeut giver flere forskellige jobmuligheder. Gry Segoli er 33 år og arbejder i Høje Taastrup kommune.

Her finder hun som ergoterapeut de rigtige hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelser. På den måde er hun med til at give borgeren et nemmere og mere selvstændigt liv.

Et alsidigt job

Det faste udgangspunkt for Gry er kontoret på rådhuset med telefonen og computeren inden for rækkevidde, men her tilbringer hun langt fra al sin tid.

Jobbet som sagsbehandlende ergoterapeut i en kommune er meget alsidigt:

"En typisk dag begynder fx med, at en borger i kommunen, der har behov for et hjælpemiddel eller tilretning af boligen, ringer eller får hjemmeplejen til at ringe. Så udarbejder jeg en ansøgning, der beskriver problemstillingen. Efterfølgende besøger jeg borgeren for at lave en vurdering af, om det ansøgte er det rigtige, og om hjælpen er berettiget i henhold til lovgivningen."

" En opgave kan tage fra 10 minutter til flere måneder, alt efter opgavens karakter", fortæller Gry. "Nogle opgaver kan klares med en opringning, andre kræver, at jeg skal ud sammen med en konsulent for et hjælpemiddelfirma eller ud til en ekspert på Hjælpemiddelcentralen og snakke om mulighederne."

Det, som Gry godt kan lide ved jobbet med hjælpemidler, er kombinationen af det tekniske og det menneskelige, og det at få det til at gå op i en højere enhed. Hun står nemlig ikke kun for kontakten og vurderingen af behovet, men kan også tilpasse hjælpemidlet.

"Når en borger med fx et manglende ben eller en skæv ryg har fået en kørestol, kan jeg tilpasse og indstille kørestolen, så den fungerer optimalt ved hjælp af forskellige redskaber. Det kan være i form af en særlig benstøtte eller en speciel pude. Men nogle gange vil det være nødvendigt at have en konsulent med fra firmaet, som kan gå tilbage og tilpasse produktet."

Aktivitet som omdrejningspunkt

Foto fra hjælpemiddeldepot
Gry i hjælpemiddeldepotet for at finde en egnet kørestol til en borger.

Ergoterapi betyder iflg. ordbogen lægeordineret behandling med beskæftigelse af syge og handicappede, og Gry pointerer igen og igen, at kernen i ergoterapi er aktivitet - at muliggøre aktivitet.

"Aktivitet er altafgørende. Hvis du fx ikke kan gå, er det et kæmpe aktivitetsproblem, men hvis du får en kørestol vil du kunne udføre nogle aktiviteter, idet kørestolen sætter dig i stand til at komme rundt ved egen hjælp."

"På uddannelsen til ergoterapeut er anatomi og fysiologi vigtige elementer. Har en person en funktionsnedsættelse, skal vi kunne træne personen rent fysisk - men hele tiden med det mål for øje," understreger Gry, "at få personen til at kunne udføre de aktiviteter i hverdagen han/hun gerne vil kunne. Det kan fx være at kunne klare sig selv i køkkenet, eventuelt med nogle særlige hjælperedskaber."

"Det handler dog ikke altid om hjælpemidler eller boligindretning. Er der tale om psykiatriske patienter, skal vi lære patienten at strukturere sin hverdag og kunne overskue en aktivitet som at rydde op, købe ind m.v."

"Vi møder ofte folk i krise, så vi har en masse psykologi på ergoterapeutuddannelsen. Uddannelsen klæder os godt på, da den også er målrettet til psykiatriske patienter."

Det siger sig selv, at faget ergoterapi ligger tæt op ad faget fysioterapi, og at de indimellem overlapper hinanden lidt. Men generelt kan man sige, at ergoterapien fokuserer på, hvordan man afhjælper aktivitetsproblemer, mens fysioterapien i højere grad fokuserer på at forbedre den fysiske tilstand.

Ønskejob

Hjælpemiddelområdet har altid været Grys største ønske, men da hun afsluttede sin uddannelse, var det vanskeligt at få job inden for dette område. Hun begyndte derfor sin karriere med at være ansat inden for hospitalsområdet. Her arbejdede hun i 5-6 år med genoptræning af mange forskellige slags patienter og fik en masse erfaring med dette.

"På hospitalet var jeg også praktikvejleder i en periode. Det var en spændende opgave, fordi man hele tiden fik sin egen faglighed skærpet i samarbejdet med den studerende. Man tvinges til at standse op og spørge sig selv, hvorfor man gør det, man gør - og for de studerende er det alle tiders at komme ud og afprøve teorierne."

De er 7 ergoterapeuter i Høje Taastrup Kommune. Som udgangspunkt har de samme opgaver, men nogle er specialister inden for særlige områder, fx i patienter med allergi, som kan kræve både ændret boligindretning og hjælpemidler, der fx hæmmer udviklingen af husstøvmider.

"Men vi kan alle de samme basale ting, og det er rart at have så mange kolleger med samme baggrund, som man kan sparre med."

Et fag med mange muligheder

Foto af Gry foran pc
Selv om Grys arbejde er meget udadvendt, er der også en del arbejde ved skrivebordet.

At Gry er glad for sit fag og sit job lyser ud af hende: "Ergoterapifaget er så mangfoldigt og giver så mange forskellige jobmuligheder inden for aktivitetsproblematikken - og inden for arbejdet med hjælpemidler er der også mange udviklingsmuligheder."

"Det er et fag med mange jobtyper, hvor man kan arbejde med nyfødte til gamle mennesker - på skoler, plejehjem, hospice, hospitaler, pleje- og genoptræningscentre samt i de kommunale forvaltninger."

"Der er også hele arbejdsmiljøområdet med Arbejdstilsynet og Bedriftssundhedstjenesten (BST), hvor vi beskæftiger os med arbejdsstillinger både på kontorarbejdspladser og på byggearbejdspladser, hvor vi kan se på, hvad skal der til, for at du kan udføre de arbejdsopgaver, du skal, uden at du bliver nedslidt", afslutter Gry.

Siden sidst

Interviewet blev lavet i 2007. Gry er, efter at have været demenskonsulent i Høje Taastrup Kommune, i dag (2018) ansat som adjunkt på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på PH Metropol.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler