International Baccalaureate
Artikel

Elev på International Baccalaureate (IB)

Marie Lindhardt Johansen, 17 år, er i gang med den 2-årige internationale ungdomsuddannelse, International Baccalaureate, på en betalingsskole i Hellerup.

Skolen huser et væld af nationaliteter, som alle gør meget ud af lektierne. Al undervisning foregår på engelsk og det passer Marie godt. Hun tænker og taler matematik og biologi på engelsk - mens venindesnakken foregår på dansk.

Skoledag på engelsk

Marie Lindhardt Johansen er 17 år og taler flydende engelsk, og det er både, når hun taler med vennerne på sin skole, og når hun er til timer eller skal lave lektier. Marie er nemlig i gang med den internationale ungdomsuddannelse International Baccalaureate.

"Fra 5. klasse til midten af 9. klasse boede jeg i Letland, hvor jeg gik på MYP, der står for Middle Years Programme. Det var en international skole, og det var her, at jeg fik ideen til at læse IB, når jeg kom hjem."

Marie nåede at tage det sidste 1/2 år i 9. klasse på en dansk folkeskole, hvorefter hun startede på Birkerød Gymnasium.

For at komme ind på en IB-uddannelse skal man have gået i skole i 10 år, så Marie valgte at tage en Pre-IB på Birkerød Gymnasium i stedet for en almindelig 1.g., da engelsk er hendes faglige modersmål. Når hun lærer om biologi, matematik osv., så kan hun kun tænke på engelsk.

Skiftede skole

Det er kun danske gymnasier, der tilbyder Pre-IB, og det var en af grundene til, at Marie først gik på Birkerød Gymnasium.

"Birkerød har også den 2-årige International Baccalaureate, men jeg valgte at skifte skole til Copenhagen International School, fordi CIS er mere international, og så tilbyder de nogle andre fag," fortæller Marie om sit skift af skole.

Marie igang med at lave lektier.
Der skal skrives mange opgaver i løbet af året. Der er computere på skolen, hvor Marie kan arbejde med sine opgaver.

"De har også en lidt anden studieform her. På Birkerød var det overvejende en dansk studieform, hvor det var meget op til eleverne selv at forberede sig, læse bøger og lave opgaver. Her på CIS er tingene mere kontrollerede. Alle laver deres ting. Niveauet i timerne bliver derfor højere."

IB1

"Vi er 53, som går i IB1 - dvs. at der er 53 elever på årgangen. Der er ikke klasser som på et dansk gymnasium, men man melder sig ind på hold. På 2. år er de kun 45 elever, for der falder et par stykker fra ind imellem."

"Ud af de næsten 100 elever på IB-uddannelsen er der en del elever med en dansk baggrund. Vi er 9, der har dansk modersmålsundervisning. Men der er også nogle elever med dansk baggrund, som har valgt dansk fra som fag."

"Der er mange, som er halvt danske, halvt amerikanske, og så er der en del, som har boet i udlandet i mange år."

Marie fortæller, at når de taler sammen, er sproget for det meste engelsk. Når hun taler med de andre danske elever, foregår det på engelsk, når det er fagligt og på dansk, når de taler fx om drenge eller sådan noget.

Undervisningen

"Jeg har syv fag: dansk, engelsk, historie, biologi, økonomi, matematik og et fag, som hedder TOK (Theory of Knowledge)."

"Vores lærere er både engelske og danske, men det er overvejende britiske og amerikanske lærere, vi har her på CIS, hvilket er en af de væsentlige forskelle på IB i Birkerød og på CIS," siger Marie.

"Niveauet på engelsk er ret højt på en IB, og derfor er det meget godt at tage en Pre-IB, hvis man kun har en dansk folkeskole. Jeg vil klart anbefale elever med dansk baggrund at tage en Pre-IB, inden man starter på IB. På den måde bliver man forberedt til den 'rigtige' IB, og man kan også lige prøve det af og se, om det er noget man vil."

"Skolen tilbyder ekstra undervisning i engelsk, hvis man har brug for det. Men ellers kommer det engelske sprog meget hurtigt til én, når alt foregår på engelsk."

"Niveauet på det faglige indhold er også ret højt her på skolen. IB-systemet er generelt ret godt til at forberede os til videre studier."

Forskellen

Marie ved sit eget skab på skolen.
Marie har sit eget skab på skolen, hvor hun kan opbevare sine bøger og andre private ting.

Der er forskel på et dansk gymnasium og på at tage en International Baccalaureate. Der er bl.a. forskel på, hvilke fag man skal have. Marie fortæller også om en anden stor forskel på de to uddannelser.

"Den store forskel er selvfølgelig, at al undervisning foregår på engelsk. Derudover er det et helt andet karaktersystem, som bruges på IB. Inden for hvert fag er 60-80 % af karaktererne skriftlige karakterer. De resterende 20-40 % er mundtlige eksamener, som bliver optaget på bånd og sendt til videre til udlandet, hvor de bliver bedømt."

"Der bliver givet karakterer på alt, og fordi det bliver sendt til udlandet, så får vi først vores eksamensbevis i midten af juli."

"Vores eksamensopgaver bliver også lavet i udlandet og sendt hertil. Vores test kommer fra IBO - the International Baccalaureate Organisation - som er IBs hovedkontor."

Derudover koster det penge at tage en IB på Copenhagen International School. Det løber op i 90.000 kr. om året, men der er mulighed for, at en elev kan få et legat, så det ikke koster så mange penge.

Vennerne

På Copenhagen International School er der meget naturligt et internationalt miljø og stemning.

"Her på skolen kommer der også elever, som ikke er fra et engelsktalende land. Der er elever fra Kina, Letland, Sydafrika - ja, hele verden er nærmest repræsenteret."

"Men når de er færdige på IB, så tager de jo tit hjem igen, og det er lidt ærgerligt, men det ved man jo fra starten. Så der er hele tiden en stor udskiftning af elever på skolen."

Fremtiden

"Inden jeg startede på IB var jeg sikker på, at jeg skulle til USA og læse, og det var en af grundene til at jeg valgte en international ungdomsuddannelse. Men jeg har i mellemtiden skiftet mening og vil nu læse medicin her i Danmark," fortæller Marie om sin fremtid.

"Men jeg har gode chancer, hvis jeg i løbet at medicinstudiet gerne vil til udlandet og læse et års tid. Mit engelske sprog er jo ret godt, og jeg er vant til at læse fagbøger og skrive opgaver på engelsk."

Marie er rigtig glad for, at hun har valgt at tage en IB, selvom hun måske ikke nødvendigvis får brug for en international ungdomsuddannelse.

Siden sidst

Interviewet blev lavet i 2006. Marie læser i dag medicin på Panum Instituttet.

Se oversigten over flere interview.