interview med controller
Artikel

Controller

Birgitte holder øje med økonomien i entreprenørfirmaets forretningsområde Forsyning, der graver kabler og ledninger ned overalt i landet til internet, vand, fjernvarme og el.

Birgitte Skov Vestergaard er 35 år og har en HH samt en uddannelse som Merkonom i økonomistyring. Hun er ansat i MT Højgaard A/S i Gladsaxe.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Tvivlen driver værket

Birgitte blev udlært i en produktionsvirksomhed og var der i otte år efter uddannelsen. Derefter var hun regnskabsassistent og bogholder forskellige steder. Så blev hun højre hånd for økonomichefen i MT Højgaard A/S, uden rigtig at falde til.

Hun forlod branchen i et år for at prøve noget helt andet, som alligevel ikke var sagen. I dag er hun tilbage som controller:

”Jeg servicerer, guider og vejleder projektcheferne og kontrollerer, at deres regnskaber er i orden, at der ikke er noget, de har overset, og at der ikke er risici eller meget store udsving, vi skal kigge nærmere på. Har de bogført og budgetteret rigtigt? Helt forenklet kigger jeg på den enkelte faktura og holder den op imod de aftaler, der er indgået.”

Birgitte sidder i en dyb lænestol på vej mellem to møder.
Birgitte sidder i en dyb lænestol på vej mellem to møder.

En risiko kan være, hvis en af underleverandørerne er ved at gå konkurs eller af andre grunde ikke kan udføre arbejdet som aftalt. Det holder Birgitte også øje med.

”Byggebranchen er meget risikofyldt," forklarer hun. "Rigtig mange ting kan gå galt. Er aftaler med underleverandørerne i orden, eller kommer der pludselig ekstraregninger? Hvorfor skrider en omkostning i forhold til, hvad der blev meldt i starten af projektet? Hvorfor er der ikke faktureret som forventet de sidste måneder?”

Forud og bagud

Dagene er meget varierede. Når Birgitte møder, ligger der allerede ting, hun skal følge op på. Der er måske et møde, hun skal forberede. I løbet af dagen dukker alle mulige spørgsmål op, som hun skal tage stilling til.

"Men jeg er også på forkant. Fx holder jeg øje med fremtidige variationer i produktionen. I de næste måneder kan vi måske ikke komme i jorden på grund af frosten. Det påvirker produktionen, så det må vi tage højde for. Så skal der nok ikke meldes så høje tal ind for omsætningen. Der kan også være omkostninger, projektlederen skal tage højde for nu, fx flere biler til medarbejderne.”

Tal og mennesker

"Der er en stærk dynamik i afdelingen, fordi der sker så mange nye ting," påpeger Birgitte. "Og det er fedt!"

”Det er et stort sted med mange mennesker og meget leben. Vi er her alle sammen for at løfte det her firma, uanset hvem vi er. Det kan jeg godt lide."

”Jeg er hele tiden lidt bagud, fordi jeg kigger i regnskaber for noget, der er foregået."
”Jeg er hele tiden lidt bagud, fordi jeg kigger i regnskaber for noget, der er foregået."

”Jeg kan lide at analysere tal og have med mennesker at gøre lige fra divisionsdirektøren og til den mand, der kører lastbilen ude på pladsen, og er træt af, at projektlederen ikke har godkendt hans faktura endnu, selv om han har ringet ti gange.”

”Omvendt er det mest sure vel en opgave, som jeg ikke kan løse, fordi det bare er gået galt. Vi er måske blevet orienteret for sent, eller vi skulle selv have opdaget det noget tidligere. Så skal vi have gang i brandslukningerne.”

Et hus med muligheder

”Har man lyst til at prøve noget andet, så er der muligheder for at komme rundt i huset. Jeg føler, jeg har en kæmpe kontaktflade.”

”Lige nu har jeg ikke nogen planer, jeg er jo lige kommet tilbage og har det fint med det, jeg laver.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2007. Birgitte Skov Vestergaard er i dag (2018) regnskabschef i entreprenørfirmaet Norisol.

Se oversigt over flere interview.