interview med plejehjemsleder
Artikel

Leder af plejehjem

”Ledelse handler jo bl.a. om at gøre medarbejderne mere selvhjulpne. Det glæder mig enormt, når de udvikler sig. De gør en forskel hver eneste dag, fordi der er brug for dem. De er meget stolte over deres arbejde.”

Bettina Routhe Wiegaard er 43 år og uddannet sygeplejerske. Hun er leder af Plejecentret Tre Ege i Jægerspris.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Via hjemmesygeplejen

Bettina arbejdede som sygeplejerske på en hjerteakut-afdeling. Efter tre år i udlandet med sin mand, hvor hun bl.a. fik to børn, vendte hun hjem med en drøm om at blive sundhedsplejerske. Det kræver en efteruddannelse samt erfaring fra arbejde i hjemmesygeplejen.

Hun fandt et job og blev hurtigt konstitueret leder for en lille gruppe hjemmesygeplejersker. Det blev til en større gruppe, og ved kommunesammenlægningen søgte hun så til plejecentret Tre Ege.

Møder

Bettinas personale er social- og sundhedshjælpere og -assistenter.
Bettinas personale er social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Bettina er chef for 65 medarbejdere på Tre Ege. Centret har fire afsnit med 48 plejeboliger og et lille med 7 midlertidige, hvor beboerne enten kommer fra hospitalet eller er hjemmefra i en periode, hvor de ikke kan klare sig selv.

Bettina leder plejeområdet, og samarbejder tæt med lederen af sygeplejeområdet, foruden med en økonoma, som leder det personale, der står for maden, og endelig en områdeleder for hjemmeplejen. De fire ledere koordinerer aktiviteterne på Tre Ege.

Desuden er der nogle husassistenter, som står for rengøring.

Dagen rummer møde på møde på møde. Møder med gruppelederne, møder med områdelederne og ind imellem ansættelsesmøder.

Når der flytter nye beboere ind, går hun ud og hilser på, men det er først og fremmest plejepersonalet, som skal være synligt.

”Når vi søger personale, nu efter krisen, får vi rigtig mange ansøgninger fra folk med masser af uddannelse, psykoterapeuter eller læger fra Polen. Desuden er der mange ufaglærte, som gerne vil snuse til området for at se, om de vil have uddannelsen.”

Bettinas kontor bliver ofte bestormet af teknikere: ”Vi laver mange projekter, fx med afprøvning af robotteknologi, robotstøvsugere, gulvvaskerobotter, eller elektroniske kæledyr til beboere med demens.”

”Udstyret kommer fra Teknologisk Institut, og vi skal dokumentere, hvordan det fungerer, og hvad effekten er. Vi har også et japansk toilet, hvor man både bliver vasket og tørret, så beboeren, der bruger det, bliver selvhjulpen.”

Bettina håber, al den nye teknik munder ud i, at der bliver mere tid til omsorgen.
Bettina håber, al den nye teknik munder ud i, at der bliver mere tid til omsorgen.

”Robotterne kan sikkert godt varetage nogle opgaver, men der er jo nogen, der skal styre dem,” siger Bettina. ”Vi har også kørt projekter, der skulle skabe mere arbejdsglæde ud fra tanken om, at vejen til bedre ældrepleje går gennem medarbejderne. Er de positive og glade, smitter det af på vores ældre.”

”Det er fint nok, også selvom jeg ikke har fingrene nede i sygeplejen. Jeg holder medarbejdersamtaler med de ansatte, så jeg følger jo med i det faglige på et mere teoretisk plan.”

Bettina er meget optaget af, hvordan personalet internt snakker om deres fag, for det smitter af på befolkningens syn på plejesektoren.

Ledelse af ledere

Bettina er leder for fem grupper med hver deres leder. ”Jeg synes, at ledelse af ledere er meget meget spændende. Sidste år startede vi op med diplomuddannelser i ledelse, som jeg og de andre ledere er gået i gang med.”

Avancement er måske ikke interessant

Bettina kan med tiden avancere til at blive funktionsleder og dermed sidde på rådhuset som ansvarlig over for politikerne: ”Det er jeg slet ikke interesseret i,” siger hun. ”Jeg vil gerne blive ved med at have fingeren på pulsen og være med til at skabe et hjemligt miljø for beboerne.”

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler