Artikel

Uddannelsessystemet

Værktøjet, der giver dig overblik over de forskellige veje til uddannelse og job.

Læs mere om værktøjet her i artiklen eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

Figuren viser uddannelsessystemet fra grundskole til universitetsuddannelser. Pilene angiver vejene mellem de enkelte uddannelser og viser således, at der er flere veje til fx en professionsbachelor end den traditionelle. Ved at klikke på et af uddannelseshusene, kan du se vejene dertil.

'Vis jobeksempler' giver overblik over de jobmuligheder, de enkelte uddannelser kan føre til ud fra interesser.

Det er også muligt at se, hvor lang tid uddannelserne varer.