Ingredienser til dit karrierevalg
Vejledning

Sammensæt din egen menu af uddannelse, job og karriere

Der findes ikke en autoriseret måde at vælge uddannelse på. Valget handler jo om langt mere end uddannelsen, det handler også om jobmulighederne, nu og i fremtiden.

At skabe sig et arbejdsliv og en karriere er et projekt, du udvikler hen ad vejen. Det er de færreste, som har et klart mål fra starten. Du får her nogle råd om at tænke i fremtid og sammensætte din karriere. Det er lidt som at sammensætte menuen til en middag.

Fold alle afsnit ud

Job og karriere på UG

Her er nogle råd om hvordan du kan bruge UG, uanset om du har en drømmeuddannelse eller et drømmejob, eller du bare drømmer om at komme til at arbejde i et bestemt erhverv.

UddannelsesGuiden kan hjælpe dig med konkrete informationer både om uddannelse og job.

UG er bygget op med to typer af artikler:

Artiklerne beskriver tilsammen, hvad en uddannelse kan bruges til, hvilke job den kvalificerer til, og hvad man laver i jobbet.

Når du vælger en uddannelse, giver den adgang til en række forskellige job, som findes i en række virksomheder inden for en eller flere brancher.

En anden måde at få orden i dine tanker om valg

Betragt din fremtid som tilberedningen af hovedretten til en festmiddag. I opskriften til den ret, du skal tilberede som dit fremtidige arbejdsliv, indgår der tre ingredienser:

  • et job eller en profession
  • en virksomhed som udfører jobbet eller professionen
  • en uddannelse som kvalificerer dig til at udføre jobbet

Det er dig, som er kokken, det er dig som skal få retten til at smage som din livret. Din opgave er at blande de tre ingredienser i det rette forhold og i den rette proces for at retten kommer til at smage af noget.

Du er kokken, der sammensætter ingredienserne til hovedretten.
Du er kokken, der sammensætter ingredienserne til hovedretten.

Som ingredienserne indgår i retten, sådan hænger din fremtid sammen. Opskriften kan endda skærpes yderligere: din uddannelse skal kunne skaffe dig lige netop det job i lige netop den virksomhed, du drømmer om.

Husk: her er ikke tale om fast-food, det er snarere en simre-ret, der skal tilberedes af gode råvarer og med nænsomhed, omhu og fantasi.

På UG finder du alle tre ingredienser i et hav af variationer. Du kan sammensætte dem på tusind måder, hvor nogle smager bedre end andre. Smagen afgør du selv.

Sammenhængen mellem job og uddannelse

Artiklerne i Job og karriere kan fortælle noget om, hvordan uddannelser og job spiller sammen.

  • Hvilke uddannelser fører til det job, jeg gerne vil have?
  • Hvilke uddannelser skal jeg have for at få job i en bestemt branche?
  • Hvilke brancher kan jeg få job i med min uddannelse?

Din fremtid har disse tre ben at stå på.

Du kan vælge at tage udgangspunkt i det ene, det andet eller det tredje ben. Men du skal have dem alle tre til at passe sammen, før din karriereplan hænger sammen. Ligesom hovedretten.

Du kan starte i alle tre hjørner med at finde det, der passer bedst til dine drømme og forestillinger. Når du har en ide, hjælper UG dig med de to andre.

De fleste ved, at hvis man gerne vil stå i et bageri og bage brød og kager, skal man uddanne sig til bager. Mange job er lige så logisk koblet til en uddannelse.

Omvendt er det klart, at man med en uddannelse som bager kan få arbejde i et bageri. Men har du tænkt over, at man faktisk også kan få flere forskellige slags job i et supermarked eller på en restaurant? Man kan endda få job med industriel fremstilling af fødevarer, alene fordi man som bager ved noget om fødevarehygiejne og processer med madlavning.

Sammenhængen mellem uddannelse og job er ikke altid logisk
De fleste læger bliver speciallæger og arbejder på et hospital eller i en lægepraksis, men ikke alle.

De fleste erhvervsuddannelser er rettet mod et eller flere erhverv. Men også her er der en større fleksibilitet, end man skulle tro. Ikke alle mekanikere på autoværksteder har en uddannelse som mekaniker.

Omkring halvdelen af uddannede tømrere arbejder med noget andet. Og omkring halvdelen af dem, der udfører tømrerarbejde, er ikke uddannet som tømrer.

Noget lignende gælder de såkaldte professionsbacheloruddannelser; de retter sig mod en bestemt profession: læreruddannelsen mod job som underviser, sygepleje mod et job som sygeplejerske og så videre.

En uddannelse som lærer i folkeskolen fører i de fleste tilfælde til et job som lærer på en skole, kommunal eller privat. Mange lærere får dog med tiden et andet job i en anden branche end undervisning.

Universitetsuddannelser fører til forskellige job
Universitetsuddannelser er ikke på samme måde rettet entydigt mod et bestemt job. Jura, som godt nok handler om love og juridiske regler, kan føre til et job som advokat hvis man videreuddanner sig.

Kandidatuddannelsen i jura kan bruges i et hav af job og virksomheder inden for en lang række brancher, der kun har det til fælles, at man arbejder med lovstof på den ene eller anden måde.
Rigtig mange ansættes i administrative job i det offentlige, eller de ansættes i organisationer og foreninger som rådgivere inden for jura eller i administrationen.
Listen over brancher, der bruger jurister, er lang: forsikringsselskaber, pensionskasser, finansieringsfirmaer, revisionsfirmaer, for blot at nævne nogle af de største aftagere af juridiske kandidater. Andre brancher for jurister er ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, ejendomsmæglere, banker, boligselskaber, supermarkeder – listen er lang.

Mange civilingeniører, både inden for byggeri, maskinteknik eller it ender som administrerende direktør i en virksomhed - ofte deres egen.

Humanistiske kandidater ansættes i rigtig mange brancher, især i mindre og mellemstore private virksomheder. Omkring 6 procent etablerer egen virksomhed.

Nogle vigtige pointer

En uddannelse – og især en universitetsuddannelse – kan, som nævnt, føre til mange forskellige job. Det er en vigtig pointe!

Og det er ofte flere og nogle helt andre job, end man umiddelbart skulle forvente!

Ingen uddannelse fører derimod ikke til ret mange job.  Det er altså vigtigt at tage en uddannelse og at gøre den færdig. Det er en anden vigtig pointe!

Det, du har lært på uddannelsen, bruger du det meste af i dit første job. Men du lærer samtidig en masse andet på jobbet. Dine erfaringer bygger oven på din uddannelse. Dermed får du både flere og bredere kvalifikationer; endnu mere på CV’et! Det kan du alt sammen bruge i dit næste job, og i det næste! Det er det, man kalder karriere. 

De faktiske forbindelser mellem uddannelse og job

I beskrivelserne af næsten alle uddannelser på UG kan du i afsnittet Fremtidsmuligheder (Nyuddannedes beskæftigelse) læse om fordelingen mellem de brancher, som uddannelsen rent faktisk fører til. Der er tale om statistik, og den adskiller sig en hel del fra, hvad uddannelsen er beregnet på eller forventes at skulle føre til af job.

I beskrivelserne af brancher er der en grafik, der viser de uddannelser, som de nyansatte medarbejdere i branchens virksomheder rent faktisk har. Statistikken viser ikke, hvad de præcist laver i virksomheden, men uddannelsen har åbenbart kvalificeret de nyuddannede medarbejdere til jobbet. Også her er der flere overraskelser.

I beskrivelserne af job er der links til de brancher, hvor jobbene især findes.

Prøv at se situationen på denne måde:

  • Den uddannelse, du vælger, kan føre til mange slags job i mange forskellige brancher.
  • Det job, du gerne vil have, kan du få med en række forskellige uddannelser.
  • Den branche, du gerne vil arbejde i, ansætter folk med rigtig mange forskellige uddannelser.

Hvis du anskuer dit valg af fremtid på denne måde, svarer det til den måde en mesterkok arbejder på.

Den dygtige kok følger ikke opskriften slavisk, men justerer lidt hist og her ud fra sin kreative fornemmelse for mad og ernæring.

Du kan selv sammensætte din yndlingsret, hvis du følger dine fornemmelser og lyster og samtidig skæver til opskriften.

Det er sådan du kan bruge UG.

Velbekomme!

Få orden i dine tanker

Tænk grundigt over, hvad der er vigtigt for dig i valget af uddannelse: indhold, fremtidsperspektiver, måden man lærer på, forhold mellem teori og praksis.

Tænk også over, hvad der betyder noget for dig i dit valg af job. Tænk over dine erfaringer med at gå på arbejde. Tænk over, hvad du ved om det, man kalder arbejdsmarkedet.

Find frem til de job, du kunne se dig selv i og de uddannelser, du overvejer at søge.

Hvordan passer job og uddannelser sammen? Hvordan passer de med de ting, der er vigtige for dig?

Tænk over, at dine drømme og forestillinger om job kan nå at ændre sig rigtig meget i løbet af de 3-7 år eller mere, du er under uddannelse. Både fordi dine ønsker kan ændre sig, og fordi arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden. Under alle omstændigheder er der ingen grund til panik.

Når du har tilpasset din liste af uddannelser og job, kan du gå i gang med at undersøge dem nærmere:

På UG kan du hente inspiration i interviews med folk i job eller under uddannelse. Du kan også hente ideer i Jobkompasset.