Artikel

Fagretninger efter 9./10. klasse

Når du begynder på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, består dit første halve år på grundforløbet af undervisning inden for en fagretning, som du selv har valgt.

En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Det kan fx være den viden, man skal have, de arbejdsmetoder, man skal lære eller de brancher, man kan komme til at arbejde inden for. En fagretning er sat sammen med henblik på, at du udvikler en bred faglig viden og får et godt indblik i praktik- og jobmuligheder.

Valg af fagretning

Hver erhvervsskole tilrettelægger sine egne fagretninger, ud fra hvad skolen har af ekspertise. Derfor kan fagretninger være forskellige fra skole til skole. Allerede når du tilmelder dig en erhvervsskole på www.optagelse.dk, skal du angive, hvilken fagretning du ønsker at vælge.

Du har mulighed for at vælge noget, du interesserer dig for, eller som du er god til. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på grundforløbets 2. del.

De første 2 uger på grundforløbet er introduktionsuger. Du får en introduktion til den fagretning, du har valgt. Efter 2 uger kan du vælge en ny fagretning, eller du kan blive på den valgte.

Hvad er en fagretning?

En fagretning er sat sammen af elementer fra flere forskellige erhvervsuddannelser og erhverv, hvor der er fælles problemstillinger og fokus. Undervisningen inden for fagretningen giver dig bred viden og grundlæggende færdigheder inden for uddannelserne samt et indblik i en branche.

Eksempelvis kan en skole udbyde fagretningen "Bæredygtigt hus". Denne kan være rettet mod uddannelserne til murer, tømrer, VVS, elektriker, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, tagdækker og bygningssnedker.

Brug Fagretningsnøglen

Fagretningsnøglen på ug.dk hjælper dig til at finde ud af, hvilke fagretninger de enkelte skoler tilbyder, og hvad de indeholder.

Du starter med at angive din region. Derefter vælger du det hovedområde, du er interesseret i, og den erhvervsskole, du ønsker at gå på. Fagretningsnøglen viser dig de fagretninger, skolen tilbyder inden for hovedområdet, og skolens beskrivelse af dem. Her kan du se, hvad du kommer til at arbejde med inden for fagretningen, hvad du lærer og hvilke erhvervsuddannelser og erhverv, den retter sig mod.

Undervisningen

Undervisningen inden for fagretningen er praksisorienteret og organiseret som projektarbejde. Du arbejder med at løse praktiske opgaver og lærer at bruge faglig viden og faglige redskaber til at løse konkrete opgaver. I projekterne skal du og dine klassekammerater arbejde i grupper med temaer og emner inden for fagretningen. Det kan fx være om emner som ny teknologi, energi og bæredygtighed, innovation og meget andet. Projekterne knytter sig til fagretningen.

Du lærer grundlæggende metoder og arbejdsteknikker, dokumentationsformer og samarbejdsformer inden for de uddannelser og erhverv, som fagretningen retter sig i mod. Du får også grundlæggende viden om erhvervene og om, hvordan det er at arbejde i disse.

Fag på fagretning

I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle kompetencer, samt fag om viden, proces og metode.

Fagene er:

  • Arbejdspladskultur
  • Praktikpladssøgning
  • Samfund og sundhed
  • Arbejdsplanlægning og samarbejde
  • Faglig dokumentation
  • Faglig kommunikation
  • Innovation
  • Metodelære

Grundfaget dansk og valgfag kan indgå i en fagretning eller gennemføres uafhængigt af fagretningen.