diplomuddannelsen i borgernær sundhed
Hold

Specialuddannelse i Borgernær sygepleje, ID 8109

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i borgernær sundhed har fokus på de ofte komplekse sundhedsudfordringer, der påvirker livssituationen for svækkede ældre borgere og deres pårørende.

Du specialiserer dig i at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser og samarbejde med borgere og pårørende og med forskellige parter i sundhedsvæsenet om at skabe faglig sammenhæng på tværs af sektorer og aktører.

Uddannelsen henvender sig især til medarbejdere i kommunernes nære sundhedsvæsen, fx i hjemmesygeplejen, eller andre, der løser rehabiliterings- og sundhedsopgaver.

Holdinformation

Startdato: 17/11/2021
Slutdato:
10/11/2022
Optagelsesfrist:
01/10/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Louise Nielsen
Kontaktinformation: Absalon, Efter- og videreuddannelse (Absalon, CFV)
72482817
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved
4700 Næstved
Pris:
46 000.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Borgernær sundhed

Beskrivelse

Specialuddannelse i Borgernær sygepleje

Uddannelsessteder