diplomuddannelsen i borgernær sundhed
Hold

NÆS - Akut Sygepleje - id 8056

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i borgernær sundhed har fokus på de ofte komplekse sundhedsudfordringer, der påvirker livssituationen for svækkede ældre borgere og deres pårørende.

Du specialiserer dig i at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser og samarbejde med borgere og pårørende og med forskellige parter i sundhedsvæsenet om at skabe faglig sammenhæng på tværs af sektorer og aktører.

Uddannelsen henvender sig især til medarbejdere i kommunernes nære sundhedsvæsen, fx i hjemmesygeplejen, eller andre, der løser rehabiliterings- og sundhedsopgaver.

Holdinformation

Startdato: 10/11/2021
Slutdato:
10/12/2021
Optagelsesfrist:
04/11/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Conni Elisabeth Gram
Kontaktinformation: Absalon, Efter- og videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481431
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Næstved
4000 Roskilde
Pris:
8 800.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Borgernær sundhed

Beskrivelse

Valgmodul

Uddannelsessteder