Diplomuddannelsen i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Hold

Leg, kreativitet og læring ID 7765

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde. Det kan også være leg, kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Holdinformation

Startdato: 11/01/2021
Slutdato:
18/06/2021
Optagelsesfrist:
15/10/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Michelle Sønderschou Hansen
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481838
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Formentlig Nord og Syd på Sjælland
4180 Sorø
Pris:
0.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Forskningsprojekt: pædagogers forandringsrejser

Uddannelsessteder