Specialpædagogik, PD
Hold

Komplekse komm.indsats. vedr. mennesker.. ID 7640

Uddannelsen giver dig bred faglig viden om specialpædagogik og funktionsnedsættelser. Du får kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, både i en almenpædagogisk kontekst og i et specialfagligt miljø.

Undervisningen vil bl.a. fokusere på forebyggende indsats og inklusion. Du får viden om børn, unge og voksne med særlige behov, og du lærer at tilrettelægge og gennemføre specialundervisning. Ikke mindst lærer du at samarbejde tværprofessionelt om den specialpædagogiske indsats.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt.

Holdinformation

Startdato: 20/09/2021
Slutdato:
05/11/2021
Optagelsesfrist:
01/08/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Michelle Sønderschou Hansen
Kontaktinformation: Absalon, Efter- og videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481838
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Vordingborg
4760 Vordingborg
Pris:
10 300.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Valgmodul

Uddannelsessteder