Danskvejleder, PD
Hold

Dansk sprog og literacydidaktik ID 8088

Uddannelsen giver viden om dansk som et sprogligt, litterært og kulturanalytisk fag. Du beskæftiger dig især med fagets didaktik, og du bliver klædt på til at vejlede om danskfaglige læreprocesser.

I undervisningen udvikler du bl.a. din viden om sproget og litteraturen som bærer og kilde til personlig og fælles identitet, og du får kompetencer til at deltage i faglig udvikling og formidling i skolen.

Uddannelsen henvender sig fx til skolelærere og pædagoger.

Holdinformation

Startdato: 25/08/2021
Slutdato:
08/12/2021
Optagelsesfrist:
16/05/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Michelle Sønderschou Hansen
Kontaktinformation: Absalon, Efter- og videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481838
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Vordingborg
4760 Vordingborg
Pris:
10 800.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Valgmodul

Uddannelsessteder