Diplomuddannelsen i beskæftigelse
Hold

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen - ID 7956

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Du får i løbet af uddannelsen bl.a. viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, videnskabsteori, strukturen i beskæftigelsessystemet, og i hvordan man indsamler data.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Holdinformation

Startdato: 27/01/2022
Slutdato:
31/03/2022
Optagelsesfrist:
15/12/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Tina R. Nicolajsen
Kontaktinformation: Absalon, Efter- og videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481233
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Roskilde
4000 Roskilde
Pris:
11 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Beskæftigelse

Beskrivelse

Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery

Uddannelsessteder