Diplomuddannelsen i beskæftigelse
Hold

Virksomhedssamarb.i beskæftigelsesind- ID 8121

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Du får i løbet af uddannelsen bl.a. viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, videnskabsteori, strukturen i beskæftigelsessystemet, og i hvordan man indsamler data.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Holdinformation

Startdato: 23/08/2021
Slutdato:
21/12/2021
Optagelsesfrist:
01/08/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Lis Juul Poulsen Bruun
Kontaktinformation: Absalon, Efter- og videreuddannelse (Absalon, CFV)
72482655
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Næstved
4700 Næstved
Pris:
310 800.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Beskæftigelse

Beskrivelse

Valgmodul

Uddannelsessteder