Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Hold

Offentlig kommunikation, ID 6535

Uddannelsen tager udgangspunkt i den offentlige forvaltnings mange opgaver. Du får en række redskaber til at vurdere disse opgaver.

Du får kendskab til samfundsvidenskabelig teori og metode. Det kan du bruge i fag som jura, økonomi, organisationsudvikling, personalepolitik og mange flere, som bliver udbudt på den valgfri del.

Diplomuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er ansat inden for forskellige områder i den offentlige forvaltning.

Holdinformation

Startdato: 02/09/2020
Slutdato:
29/10/2020
Optagelsesfrist:
25/08/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Jannie Jensen
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481353
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Nykøbing
4800 Nykøbing F
Pris:
6 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Valgfag

Uddannelsessteder