Diplomuddannelse som fleksibelt forløb
Hold

Fleksibel diplom, afgangsprojekt, ID 7406

Med en diplomuddannelse, der er tilrettelagt som fleksibelt forløb, kan du sammensætte en uddannelse med netop den profil, du har behov for.

Du udarbejder en uddannelsesplan sammen med det uddannelsessted, hvor du tager størstedelen af din uddannelse, men der er mulighed for at følge fag på andre uddannelsessteder.

En fleksibelt tilrettelagt diplomuddannelse henvender sig bredt til medarbejdere i forskellige brancher. Du skal have relevant uddannelsesbaggrund og joberfaring.

Holdinformation

Startdato: 13/04/2021
Slutdato:
15/11/2021
Optagelsesfrist:
13/06/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Tina Nicolajsen
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481233
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Roskilde - Trekroner
4000 Roskilde
Pris:
13 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery

Uddannelsessteder