Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
Hold

Mikrobiologi og fermenteringsteknologi, ID 7636

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.

Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af kemiske, biokemiske og farmaceutiske produkter.  Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling.

Uddannelsen henvender sig fx til laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Holdinformation

Startdato: 07/01/2021
Slutdato:
03/03/2021
Optagelsesfrist:
07/01/2021
Afholdelsesform:
Aftenundervisning
Kontaktperson:
Mia Friis Nielsen
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72482813
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Kalundborg
4180 Sorø
Pris:
11 800.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Valgmodul

Uddannelsessteder