Diplomuddannelsen i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Hold

Ring-Den pæd. lærepl og udv. lær.miiljøer ID 7091

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde. Det kan også være leg, kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Holdinformation

Startdato: 01/10/2019
Slutdato:
03/06/2020
Optagelsesfrist:
30/09/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Conni Elisabeth Gram
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481431
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Ringsted Kommune - I samarb. med Ringsted Kommune
4100 Ringsted
Pris:
8 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

I samarbejde med Ringsted Kommune

Uddannelsessteder