Specialpædagogik, PD
Hold

Social kognitive udviklingsforstyrrelser ID 5961

Uddannelsen giver dig bred faglig viden om specialpædagogik og funktionsnedsættelser. Du får kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, både i en almenpædagogisk kontekst og i et specialfagligt miljø.

Undervisningen vil bl.a. fokusere på forebyggende indsats og inklusion. Du får viden om børn, unge og voksne med særlige behov, og du lærer at tilrettelægge og gennemføre specialundervisning. Ikke mindst lærer du at samarbejde tværprofessionelt om den specialpædagogiske indsats.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt.

Holdinformation

Startdato: 12/08/2019
Slutdato:
24/09/2019
Optagelsesfrist:
11/08/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Tina Rozumiak Nicolajsen
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481233
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Slagelse, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
4180 Sorø
Pris:
9 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Modulet er i samarbejde med ACV - Slagelse Kommune - PD16

Uddannelsessteder