Diplomuddannelse i ledelse
Hold

Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i organisationen. Du kan dygtiggøre dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse eller fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Arbejder du inden for kunst og kultur eller det maritime område, kan du finde uddannelsessteder, der toner uddannelsen i de retninger, evt. ved et miks med moduler fra andre diplomuddannelser.

Holdinformation

Startdato: 17/01/2019
Slutdato:
23/04/2019
Optagelsesfrist:
17/01/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Connie Troest
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481246
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Roskilde - I samarb. med Køge Kommune
4000 Roskilde
Pris:
8 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding

Beskrivelse

I samarbejde med Køge Kommune. Område Syd, Ejby, Søndre Hstrup og Asgård og Kristinedal Midt og Vest - hold 1

Uddannelsessteder