Diplom i ledelse
Hold

Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse.

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til dit arbejde som leder.

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Holdinformation

Startdato: 17/01/2019
Slutdato:
23/04/2019
Optagelsesfrist:
17/01/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Connie Troest
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481246
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Roskilde - I samarb. med Køge Kommune
4000 Roskilde
Pris:
8 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding

Beskrivelse

I samarbejde med Køge Kommune. Område Syd, Ejby, Søndre Hstrup og Asgård og Kristinedal Midt og Vest - hold 1

Uddannelsessteder