Diplom i ledelse
Hold

Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse.

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til dit arbejde som leder.

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Holdinformation

Startdato: 09/10/2018
Slutdato:
19/12/2018
Optagelsesfrist:
09/10/2018
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Conni Elisabeth Gram
Kontaktinformation: Absalon, Center for videreuddannelse (Absalon, CFV)
72481246
Undervisningen foregår: Absalon, Center for videreuddannelse
Campus Roskilde - I samarb. med Roskilde Kommune
4000 Roskilde
Pris:
8 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding

Beskrivelse

I samarbejde med Roskilde Kommune

Uddannelsessteder