Diplomuddannelsen i vurdering
Hold

Modul 4: Særlige vurd., byggeteknik og -omkostning

Uddannelsen giver nye redskaber til arbejdet med forskellige typer af ejendomsvurderinger.

Man får undervisning i både lejevurdering, salgsvurdering og investeringsteorier og lærer om ejendommenes handels- og belåningsværdier.

Uddannelsen henvender sig til ejendomsmæglere og andre, der vil beskæftige sig med erhvervsejendomsmægling. Det kan være bank- og kreditrådgivere, rådgivere i pantebrevsselskaber samt bygningsingeniører og -konstruktører, som arbejder med ejendomsvurdering. Du kan arbejde i vurderingsafdelingen i et pengeinstitut eller en realkreditforening. Du kan også være advokat eller investor og have interesse for vurdering.

Holdinformation

Startdato: 05/05/2020
Slutdato:
12/06/2020
Optagelsesfrist:
13/05/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
optag@cphbusiness.dk
Kontaktinformation: Cphbusiness Partner (Cphbusiness Ptr)
36 15 49 00
Undervisningen foregår: Cphbusiness Partner
Islands Brygge 43, 2300 Kbh S
1119 København K
Pris:
6 950.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

På grund af coronavirus gennemfører vi i øjeblikket al undervisning online. Der er planlagt undervisningsaktiviteter følgende tirsdage: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5. Eksamen den 11. og 12. juni 2020. Undervisningen forgår hos Dansk Ejendomsmægler forening, Islands Brygge 43, 2300 Kbh S

Uddannelsessteder